Commercieel Talent

DPA Legal Services groeit, erg hard. Jij gaat er voor zorgen dat deze groei nog harder gaat. Hoe? Door je, commerciële talent in te zetten en high potential junior juristen te bemiddelen, bij de mooiste bedrijven in Nederland.Wat vertel je aan, vrienden als ze aan je vragen wat je doet?, , , , “Als commercieel talent, ben ik verantwoordelijk voor het binnenhalen van de mooiste opdrachten zodat, onze high potential junior juristen elke dag met zeer veel enthousiasme naar, hun werk gaan.”

WerkgeverDPA Legal Services
PlaatsPlaats: Amsterdam
Provincie
Noord-Holland
Branche
AanstellingAanstelling: Deeltijd
DienstverbandDienstverband: Niet nader bepaald
OpleidingsniveauOpleidingsniveau: WO
Ervaring3 tot en met 6 jaar
Salaris€ 2500 tot en met € 3499
Delen
Reageer op deze vacature

Wat je gaat doen

Wat doe je nou echt?

Als Commercieel Talent(met de officiele functietitel Accountmanager) ben je het gezicht van DPA LegalServices naar buiten toe. Je belt elke dag vaste en potentiële opdrachtgevers,om te vragen hoe het op de juridische afdeling gaat en of we hen wellicht nogkunnen helpen. Daarnaast houd je de vacatures in de gaten bij bestaande enmogelijke nieuwe opdrachtgevers. Het doel is om zo snel mogelijk je netwerk aanopdrachtgeverszijde op- en uit te bouwen.


Los van bovenstaandecommerciële acties zal je ook samen met onze recruiter high potential juniorjuristen spreken en selecteren. Specifiek voor bij ons in dienst of eenspecifieke opdracht. Het uitbouwen van dit netwerk is ook essentieel.

Hoe pak je dit aan?

Je weet wat er speeltbinnen de organisaties van onze (potentiële) opdrachtgevers en op dekandidatenmarkt voor startende en junior juristen. Het bijhouden van blogs,websites en kranten is om deze reden belangrijk. Een specifiek nieuwsberichtuit Het Financieel Dagblad kan je net die lead geven die je nodig hebt om bijeen klant aan tafel te komen.


Als je eenmaal bij deopdrachtgever zit en er is een concrete vraag dan ga je deze inventariseren.Als specialist in het bemiddelen van juristen adviseer je gevraagd enongevraagd, over de verschillende oplossingen waar de opdrachtgever uit kankiezen. Daarbij heb je een lange termijn relatie voor ogen. Het kan voorkomendat je een opdrachtgever adviseert om nog geen gebruik te maken van onzediensten, indien dat op dat moment de beste keus is.

Hoe zou een dag bij DPALegal Services eruit kunnen zien?

Voordat je om 0830 uur jecomputer opstart wordt je gebeld door een collega. Hij heeft zojuist een cliëntgesproken en zij zoeken met spoed een junior jurist. Alle details noteer je enje belooft je collega op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. In ons CRMsysteem zoek je de specifieke opdrachtgever op, checkt de communicatie die erde laatste tijd is geweest en neemt telefonisch contact op. Na het spreken vande opdrachtgever blijkt dat één van onze high potential juristen diebeschikbaar is perfect op de opdracht te passen. Je gaat die middag nog methaar op gesprek bij de opdrachtgever. De afspraak staat ingepland om 1500 uur.


Vervolgens bel je deinterim jurist met het goede nieuws en spreekt af om een kop koffie te drinkenom 1000 uur zodat je alle details kan bespreken. De interim jurist kan zich nugaan voorbereiden op het gesprek later die middag. Ondertussen heb je 2oproepen gemist. Je luistert je voicemail af. Eén van je interim juristen dieop opdracht zit heeft gebeld. Zij is gevraagd om in dienst te treden bij deopdrachtgever. Je belt haar direct terug en nodigt haar voor de volgende daguit voor een lunch om de casus te bespreken. De andere voicemail is van onzewagenparkbeheerder: Je nieuwe leaseauto staat klaar! Dat is fijn, dan kan jemeteen die middag in je nieuwe auto naar de afspraak om 1500 uur. Snel nog een emailsturen ter bevestiging van de afspraak vanmiddag om 1500 uur. Bij deze emailstuur je tevens het CV en de motivatie van de interim jurist mee. Nu kan de opdrachtgever zich ook goed voorbereiden.


Na de lunch werp je eenblik op je email inbox. Je leest een paar updates, nieuwsberichten en reageertop vragen van opdrachtgevers over opzeggingstermijn, verlenging van eenopdracht en een email waar de opdrachtgever bedankt voor de taart die je hadtoegezonden. Om 1400 uur stap je samen met de interim jurist in de auto om naarde afspraak te gaan. Om 1445 uur arriveer je op locatie. Het is nu 1600 uur. Jeloopt samen met de interim jurist bij de opdrachtgever naar buiten. Het gesprekging erg goed. Alle voorbereiding werd in de praktijk gebracht. De opdrachtgeverheeft aan het einde van het gesprek meteen laten weten de interim jurist tewillen inhuren. Of ze morgen al kan starten? Uiteraard!


Snel terug naar kantoor.Je maakt de opdrachtbevestiging in orde en zorgt er voor dat de interim juristalle informatie heeft om morgen goed te kunnen starten. Je laat deopdrachtbevestiging door een collega checken en stuurt deze vervolgens naar deopdrachtgever. Deze stuurt het document per ommegaande per email getekendretour. Een mooie plaatsing voor de komende 5 maanden is een feit.


Spreekt bovenstaande jeaan? Lees dan snel verder of je aan het gewenste profiel voldoet.

Jouw Profiel

 • 1-5 jaar (sales)ervaring;
 • Bij voorkeur in dearbeidsbemiddeling;
 • Affiniteit met functiesin het werkgebied Legal;
 • Een afgeronde HBO of WOopleiding, een afgeronde rechtenstudie is een grote pré;
 • Uitstekende commerciëleen contactuele vaardigheden en een goed gevoel voor de behoeften van zowel je(toekomstige) klanten als van kandidaten;
 • Relativeringsvermogen enhumor.

Wat je van ons kunt verwachten

 • Salaris;
 • Bonus;
 • Leaseauto;
 • Een baan bij een snelgroeiend onderdeel van DPA Professionals;
 • Ongekend goede werksfeerwaar hard werken en plezier maken hand-in-hand gaan. Zoals onze spontaneborrels, kwartaal etentjes en de legendarische DPA Zomer en Winterfeesten,leuke teamactiviteiten en een informele werksfeer. Een tafelvoetbaltafel isaanwezig op de afdeling;
 • Goede en uitgebreidelunchmogelijkheden;
 • 25 vakantiedagen;
 • Persoonlijke ontwikkelingvia de DPA Academy, individuele trainingsmogelijkheden en intensievebegeleiding;
 • Alle ruimte voor eigeninitiatief, pro actieve houding en doorgroeimogelijkheden.

Je werkomgeving

DPA richt zich op advies,duurzame en flexibele inzetbaarheid van specialistische professionals en hetontwikkelen van kennis en kunde. Zo helpen we professionals en organisaties omhun prestaties te verbeteren. We kunnen hierbij steunen op ruim 1.700 eigenprofessionals en op een landelijk netwerk van hooggekwalificeerdezelfstandigen.

DPA is in 1992opgericht, is beursgenoteerd aan de Euronext en heeft, naast haar autonomegroei, door meerdere overnames (oa.ConQuaestor, Fagro en PeopleGroup), eengestage groei doorgemaakt. Naast werving & selectie en het detachering vanprofessionals verzorgen we in toenemende mate toegepaste consultancy enprojecten. Onze focus ligt op de vakgebieden Finance, Legal, Engineering &Consultancy, IT, Public, Supply Chain, Marketing en Services.

Via onze gespecialiseerdebusiness units blijven we dicht bij de professionals en opdrachtgevers en wetenwe talenten te verbinden aan de juiste organisaties. En bieden we organisatiesen onze professionals de beste ondersteuning om hun ambities te realiseren. Datis wat DPA als specialisten specialist doet.

DPA Legal Services isonderdeel van DPA en richt zich op het bemiddelen van junior juristen binnenhet bedrijfsleven, de advocatuur en de overheid. Onze werkwijze wordtgekenmerkt door zorgvuldigheid, flexibiliteit en snelheid.

Het team van DPA LegalServices bestaat uit een 7 enthousiaste professionals die elk hun eigenverantwoordelijkheid en focus hebben. Tevens wordt er veel waarde gehecht aanhet werken in teamverband en is er sprake van een intensieve samenwerking metje collega's van DPA Legal, DPA Tax en DPA Privacy. Er is sprake van een hogedynamiek en geen dag is hetzelfde.

Sollicitatieprocedure

 • Diederik Gelauff - Business Unit Manager - DPA Legal Services;
 • diederik.gelauff@dpa.nl
 • 0646592571