Raadsheer / Raadsheer in opleiding

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft: zes vacatures raadsheer / raadsheer in opleiding,
in de afdeling strafrecht, locaties Arnhem en Leeuwarden, 36 uur per week.

WerkgeverDe Rechtspraak
PlaatsPlaats: Arnhem / Leeuwarden
Provincie
Gelderland
Branche
AanstellingAanstelling: Voltijds
DienstverbandDienstverband: Niet nader bepaald
OpleidingsniveauOpleidingsniveau: WO
ErvaringNiet nader bepaald
Salaris€ 7124 tot en met € 7853
Delen
Reageer op deze vacature
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is één organisatie waarbinnen de werkzaamheden in nauwe onderlinge samenwerking op hoog niveau worden uitgevoerd. Om deze doelstelling ten volle te kunnen realiseren zijn de medewerkers van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deskundig, vaardig, flexibel en inventief. De kernwaarden Verbinden, Vertrouwen en het waarderen van Vakmanschap vormen de basis voor de wijze waarop in het gerechtshof wordt samengewerkt en gestuurd.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft:

zes vacatures
raadsheer / raadsheer in opleiding,
in de afdeling strafrecht,
locaties Arnhem en Leeuwarden,
36 uur per week.

Wat gaat u doen?

Ambt van raadsheer
Als raadsheer behandelt en beslist u -vrijwel altijd als lid van meervoudige kamer- strafzaken in hoger beroep. U werkt binnen één van de teams van de afdeling strafrecht (met uw basiswerkplek in de kantoorlocatie Arnhem of Leeuwarden). Uw werkzaamheden zijn gericht op het spreken van recht in strafzaken met voortdurende aandacht voor rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming tegen de achtergrond van de onderliggende problemen in de samenleving. Een raadsheer werkt nauw samen met andere raadsheren en gerechtsambtenaren.
Ambt van raadsheer in opleiding
De raadsheer in opleiding wordt aan de hand van een op maat gesneden opleidingsplan binnen 1-4 jaar opgeleid tot raadsheer in het strafrecht. Mede gelet op de vereiste voorervaring wijst de praktijk uit dat voor deze opleiding gemiddeld 1,5 jaar nodig is. De opleiding bestaat een combinatie van landelijke cursussen en trainingen met een lokale praktijkopleiding. Gedurende uw opleiding werkt u aan uw portfolio die tussentijds en aan het einde van uw opleiding door een landelijke beoordelingscommissie wordt getoetst. Het gerechtsbestuur stelt uw beoordeling vast. Na een positieve beoordeling volgt uw benoeming tot raadsheer.

Als raadsheer (in opleiding) behandelt u binnen een team van de afdeling strafrecht –vrijwel altijd meervoudig- hoger beroepszaken. Binnen de teams is er gelegenheid tot verdieping op een aandachtsgebied en is het mogelijk reeds bestaande specialismen verder te ontwikkelen. Uw werkzaamheden zijn gericht op het spreken van recht in strafzaken met voortdurende aandacht voor rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming tegen de achtergrond van de onderliggende problemen in de samenleving.

Wie zoeken wij?


Ambt van raadsheer

Van de raadsheer wordt een ruime kennis en ervaring op het gebied van het strafrecht en het strafprocesrecht verwacht. Uw luistervaardigheid, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en uw oordeelsvorming zijn van een hoog niveau. Ruime ervaring in de rechtspraak is een vereiste. Bij voorkeur bent u inzetbaar op meerdere aandachtsgebieden in het strafrecht (breed georiënteerd) en/of beschikt u over specialistische kennis op onderdelen van het materiële of formele strafrecht. Binnen de teams is er gelegenheid tot verdieping op een aandachtsgebied en is het mogelijk reeds bestaande specialismen verder te ontwikkelen. Meer informatie over de functie vindt u terug in het referentieprofiel van raadsheer.
Ambt van raadsheer in opleiding
Van de raadsheer in opleiding wordt een ruime kennis en tenminste 10 jaar ervaring als jurist (in het strafrecht en strafprocesrecht) verwacht. Uw luistervaardigheid, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en uw oordeelsvorming zijn van een hoog niveau. Bij voorkeur bent u inzetbaar op meerdere aandachtsgebieden in het het strafrecht (breed georiënteerd) en/of beschikt u over specialistische kennis op onderdelen van het materiële of formele strafrecht. Meer informatie over het ambt vindt u terug in het referentieprofiel van raadsheer.

Salaris

Het salaris van een raadsheer bedraagt minimaal € 7.124,52 en maximaal € 7.853,81 bruto per maand (salariscategorie 8) bij een 36-urige werkweek, exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. Een raadsheer in opleiding kan op gelijke wijze worden bezoldigd.

Bijzonderheden

Ambt van raadsheer:
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is voor de vacatures raadsheer op zoek naar kandidaten die een ruime ervaring hebben als rechter of raadsheer. Deze vacature is daarom niet bestemd voor geïnteresseerden die de opleiding tot rechter nog niet hebben afgerond. De president van het gerechtshof zal over uw persoon en huidige functioneren inlichtingen inwinnen bij de president van uw gerecht.

Ambt van raadsheer in opleiding
De vacatures raadsheer in opleiding zijn specifiek bestemd voor geïnteresseerden die de opleiding tot rechter of raadsheer nog niet hebben afgerond. Voor deze opleidingsplaats gelden landelijke criteria. Nadere gegevens zijn gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

Basis werkplek
U krijgt uw basiswerkplek in de zittingsplaats Arnhem of Leeuwarden maar bent bereid incidenteel ook in de overige zittingsplaatsen van het gerechtshof zittingen te doen. Een deel van de opleiding van de raadsheer in opleiding kan bij een ander gerecht plaatsvinden.

Meer informatie?
Inlichtingen over de vacature kunnen ingewonnen worden bij de heer mr. R.C.C. van Leest MPM, voorzitter afdeling strafrecht, telefoon 06-13359945. Voor informatie over het referentieprofiel en de procedure kunt u contact opnemen met mw. J. Berendsen-Huisman, P&O adviseur, j.huisman@rechtspraak.nl

Reageren?
Hebt u interesse in het ambt van raadsheer in opleiding, dan kunt u uw sollicitatiebrief voorzien van uw curriculum vitae vóór 15 juni 2017 sturen aan de president van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, de heer mr. A.R. van der Winkel MPM, door tussenkomst van P&O, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem of e-mail naar solliciteren.gh.arnhem-leeuwarden@rechtspraak.nl