Teamvoorzitter handelsrecht

Gerechtshof Den Haag zoekt een teamvoorzitter handelsrecht binnen de afdeling Civiel recht

WerkgeverGerechtshof Den Haag
PlaatsPlaats: Den Haag
Provincie
Zuid-Holland
Branche
AanstellingAanstelling: Voltijds
DienstverbandDienstverband: Niet nader bepaald
OpleidingsniveauOpleidingsniveau: WO
ErvaringNiet nader bepaald
SalarisNiet nader bepaald
Delen
Reageer op deze vacature
Gerechtshof Den Haag
Het Gerechtshof Den Haag behandelt zaken op het gebied van Civiel recht, Straf- en Belastingrecht in hoger beroep. Vanuit de ‘legal capital of the world’ geeft het gerechtshof invulling aan de kernwaarden van de appelrechtspraak. Samenwerking met andere (appel)colleges vinden we belangrijk. Door het delen van ‘best practices’ streeft het hof naar voortdurende verbeteringen op het gebied van kwaliteit en bedrijfsvoering. Innovatie staat voorop en het gerechtshof participeert dan ook met veel enthousiasme in landelijke projecten als Kwaliteit en Innovatie (KEI) en ‘Innoverende hoven’. Vernieuwing in processen en cultuurverandering moeten bijdragen aan een goede aansluiting bij de behoeften vanuit de samenleving.

Afdeling Civiel recht
Het gerechtshof is op zoek naar een teamvoorzitter voor een van de handelsteams binnen de afdeling Civiel recht. De afdeling Civiel recht wordt geleid door een afdelingsvoorzitter en omvat drie juridische teams (handel I, handel II en familie), een team administratie en een afdelingsbureau. Elk team staat onder de directe leiding van een teamvoorzitter.
Het management wordt ondersteund door het afdelingsbureau.

Functie
Als teamvoorzitter geeft u leiding aan het team handel I. Dit team bestaat uit zo’n 20 raadsheren . Team Handel I behandelt, naast variazaken, zaken op het gebied van overheidsaansprakelijkheid, huurrecht, intellectuele eigendom, aanbestedingsrecht en onroerende zaken. U bent eindverantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve prestaties van het team. U bent medeverantwoordelijk voor de uitvoering van gemaakte managementafspraken. U zorgt voor het analyseren van de sturings- en beheersinformatie en richt werkprocessen in. Belangrijk in het werk is het leidinggeven aan, alsmede het coachen en stimuleren van de medewerkers. Op die manier zorgt u ervoor dat het team kwalitatief goed, resultaatgericht en volgens de juiste procedures werkt. U maakt deel uit van het Managementteam (MT) van de afdeling Civiel recht, een hecht MT dat er op gericht is om – met behoud van ieders verantwoordelijkheid – elkaar te informeren, samen belangrijke beslissingen te nemen en problemen op te lossen. De sfeer is open en direct. Voor de teamvoorzitter Handel I geldt een vrijstelling van het primaire proces van 0,4 fte.

Functie-eisen
U hebt leidinggevende ervaring, alsmede inhoudelijke kennis van en ervaring met het civiele recht. U hebt het vermogen een ander te overtuigen, neemt graag initiatief, werkt resultaatgericht en bent sterk in samenwerken. U begrijpt dat de maatschappij de rechtspraak nauwlettend volgt en dat dit hoge eisen stelt aan de medewerkers van het hof. U bent in staat te delegeren, te sturen op resultaten en om verantwoordelijkheid te dragen. U kent de meningen, gevoelens en verhoudingen binnen de rechterlijke organisatie. Vanzelfsprekend bent u integer en organisatiesensitief. U weet veel over de wijze waarop bedrijfsprocessen binnen een gerecht verlopen. Bovendien hebt u een groot abstractievermogen waardoor u snel hoofdzaken van bijzaken kunt onderscheiden.
Het betreft een fulltime functie, het salaris voor deze functie is op het niveau van senior raadsheer gerechtshof (categorie 7). Voor hen die geen senior raadsheer zijn, geldt een toelage tot het salarisniveau van senior raadsheer. Bij goed functioneren, volgt na een jaar benoeming tot senior raadsheer. Als u zichzelf herkent in deze beschrijving en u belangstelling heeft voor de functie, nodigen we u uit om te solliciteren en met ons in gesprek te gaan. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met de heer mr. J.J. Roos, voorzitter Afdeling Civiel recht via telefoonnummer 088-362 2346 / 2342.

Solliciteren
U kunt tot en met 25 juni 2017 een sollicitatiebrief vergezeld van een actueel CV sturen naar de president van het gerechtshof Den Haag, mr. L. Verheij, via hrm.hof-dh@rechtspraak.nl onder vermelding van teamvoorzitter Civiel recht. Externe kandidaten worden verzocht drie referenten op te geven.

De procedure bestaat uit meerdere gespreksrondes.
De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 30 juni 2017 in de middag.
De tweede gespreksronde vindt plaats op woensdag 12 juli 2017.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld