Hoofd wetenschappelijke, juridische en administratieve ondersteuning, sector fiscaal (Functiegebouw Rijk; Iijnmanagement, middenmanager) v/m 36 uur per week

Het hoofd wetenschappelijke, juridische en administratieve ondersteuning is een nieuwe functie binnen de directie Bedrijfsvoering van de Hoge Raad der Nederlanden, die (hiërarchisch) leiding geeft aan de wetenschappelijke, juridische en administratieve ondersteunende processen en medewerkers in één van de drie sectoren, respectievelijk civiel, straf en belasting

WerkgeverDe Hoge Raad der Nederlanden
PlaatsPlaats: Den Haag
Provincie
Zuid-Holland
Branche
AanstellingAanstelling: Voltijds
DienstverbandDienstverband: Niet nader bepaald
OpleidingsniveauOpleidingsniveau: WO
ErvaringNiet nader bepaald
Salaris€ 4415 tot en met € 6453
Delen
Reageer op deze vacature
De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Ook zorgt de Hoge Raad voor rechtseenheid. Zo vervult de Hoge Raad een belangrijke maatschappelijke taak. Om dat zo goed mogelijk te doen, stelt de Hoge Raad zich dienstbaar aan de samenleving op. Aan de Hoge Raad is het parket verbonden. Het parket is onafhankelijk en geeft onder leiding van de procureur-generaal rechtsgeleerde adviezen aan de Hoge Raad.

Functie

Het hoofd wetenschappelijke, juridische en administratieve ondersteuning is een nieuwe functie binnen de directie Bedrijfsvoering van de Hoge Raad der Nederlanden, die (hiërarchisch) leiding geeft aan de wetenschappelijke, juridische en administratieve ondersteunende processen en medewerkers in één van de drie sectoren, respectievelijk civiel, straf en belasting. Het Hoofd draagt bij aan de ontwikkeling van de kaders en het beleid binnen de directie Bedrijfsvoering en zorgt voor de uitvoering daarvan. Het Hoofd is verantwoordelijk voor vernieuwing en invoering van veranderingen als gevolg van de digitalisering van de cassatierechtspraak, zaakstroom- en functiedifferentiatie, kennismanagement en andere ontwikkelingen en werkwijzen in de organisatie.

Functie-inhoud
 • U geeft leiding aan de wetenschappelijk medewerkers, de gerechtssecretaressen en andere juridisch ondersteunende medewerkers en de administratief medewerkers van de sector fiscaal;
 • U bent verantwoordelijk voor de personeelszorg rond bovengenoemde medewerkers;
 • U zorgt voor de uitvoering van functionerings-, beoordelings-, loopbaan- en exitgesprekken;
 • U bevordert een ontwikkelingsgericht klimaat voor alle medewerkers door het uitvoeren en stimuleren van het loopbaanbeleid, waarbij aandachtspunt is dat voor de wetenschappelijk medewerkers geldt dat zij na ongeveer zes jaar hun loopbaan elders voortzetten;
 • U draagt zorg voor het ontwikkelen, concretiseren en realiseren van een meerjarig beleid met betrekking tot de ondersteuning van de cassatierechtspraak en de daaraan gekoppelde afspraken over productie en inzet van mensen en middelen;
 • U analyseert en anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en initieert innovatie in het beleid en in de uitvoering van de wetenschappelijke, juridische en administratieve ondersteuning van de cassatierechtspraak;
 • U draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van de visie en het meerjarenbeleid bedrijfsvoering van de Hoge Raad, initieert en leidt uiteenlopende multidisciplinaire projecten in de bedrijfsvoering binnen de Hoge Raad en ook daarbuiten;
 • U draagt zorg voor adequate en tijdige managementinformatie;
 • U betrekt en informeert de stafunits waar nodig tijdig bij ontwikkelingen binnen de sector en bij de voorbereiding of uitvoering van besluiten op hun vakgebied.
Functie-eisen
 • Afgeronde WO-opleiding dan wel aantoonbaar WO werk- en denkniveau en ervaring met leidinggeven in een professionele organisatie;
 • Aantoonbare ervaring en bewezen geslaagd in het leiden van complexe professionele organisaties binnen of buiten de overheid, bij voorkeur met vergelijkbare onafhankelijke professionals, zoals in de rechterlijke macht, advocatuur of de gezondheidszorg;
 • Brede theoretische kennis en inzicht op het gebied van de bedrijfsvoering: begrotingscyclus, sturingscyclus en instrumenten, waaronder HRM-instrumenten (o.a. gesprekscyclus);
 • Aantoonbare ervaring en affiniteit met de rechtspraak;
 • In staat te schakelen in wijze van leidinggeven en aansturing;
 • Het vermogen op efficiënte en effectieve wze om te gaan met de onafhankelijkheid van de leden van raad en parket en vernieuwingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering door te voeren met voldoende draagvlak en resultaat;
 • Relevante competenties: organisatiesensitiviteit, bestuurlijke sensitiviteit, omgevingsbewustzijn, netwerkvaardigheid, organisatiegericht aansturen, samenbindend leiderschap, ontwikkelen van medewerkers, innovatief handelen, doorzettingsvermogen en flexibiliteit.
Salaris
Afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring bedraagt het salaris b aanvang van het dienstverband minimaal € 4.415,23 en maximaal €6.453,34 bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 14 Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (B.B.R.A.) 1984), exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering.

Informatie
Inlichtingen over de functie kunt u inwinnen bij de heer drs. A.R. Rotscheid (directeur bedrijfsvoering), tel. 070—36114 13 en bij de heer D.H. Dijkman (hoofd stafunit Personeel en Organisatie) tel. 070-3611457. Voor meer informatie over de Hoge Raad kunt u terecht op de website www.hogeraad.nl.

Sollicitatie
U kunt uw schriftelijke sollicitatie inclusief cv onder vermelding van Hoofd wetenschappelijke, juridische en administratieve ondersteuning, voor 3 juli 2017 sturen naar de Hoge Raad der Nederlanden, t.a.v. de stafafdeling P&O, Postbus 20303, 2500 EH Den Haag, of per mail naar vacature@hogeraad.nl.

De eerste gesprekken zullen in beginsel worden gevoerd op donderdag 13 juli 2017.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.