Vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts

De vicevoorzitter behandelt in overleg met de overige leden van de CvAE een deel van de binnengekomen klachten zelf, ondersteund door het secretariaat en waar nodig bijgestaan door experts.

WerkgeverRijksoverheid
PlaatsPlaats: Den Haag
Provincie
Zuid-Holland
Branche
AanstellingAanstelling: Deeltijd
DienstverbandDienstverband: Onbepaalde tijd
OpleidingsniveauOpleidingsniveau: WO
Ervaring5 tot en met 8 jaar
Delen
Reageer op deze vacature
Vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts
Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE)


Functieomschrijving
De vicevoorzitter behandelt in overleg met de overige leden van de CvAE een deel van de binnengekomen klachten zelf, ondersteund door het secretariaat en waar nodig bijgestaan door experts.

De vicevoorzitter neemt deel aan het inhoudelijk overleg dat wekelijks op een ochtend wordt gehouden.

De vicevoorzitter functioneert onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter. Hij is in staat de voorzitter bij diens ontstentenis vervangen in alle taken verbonden aan het voorzitterschap, waaronder in ieder geval de volgende:

 • De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van de CvAE. Hij geeft binnen de gestelde kaders vorm en uitvoering aan de taken van de CvAE en bouwt aan het draagvlak voor en gezag van de CvAE.
 • De voorzitter heeft een coördinerende rol ten aanzien van het samenstellen van de lijst van experts die de CvAE kan inschakelen bij haar werkzaamheden en de concrete inschakeling van expert(-s) in het kader van de behandeling van klachten.
 • De voorzitter is het gezicht naar buiten en vertegenwoordigt de CvAE in contacten met o.m. het Ministerie van EZ en brancheorganisaties. Hij onderhoudt contacten met aanbestedingsdeskundigen en is leidend bij perscontacten en publiciteitsuitingen.
 • De voorzitter geeft dagelijks leiding aan het secretariaat in diens werkzaamheden ter ondersteuning van de CvAE.
 • De voorzitter kan besluiten nemen omtrent de behandeling van klachten.
 • De vicevoorzitter werkt mee aan de verdere ontwikkeling van een toekomstvisie voor de CvAE voor de periode tot 2020 en de periode daarna.

Functie-eisen
 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Kan actief bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een toekomstvisie op de rol van de CvAE als onderdeel van het flankerend aanbestedingsbeleid.
 • Gedegen beheersing van het aanbestedingsrecht op hoog niveau.
 • Ruime kennis van en ervaring met aanbestedingsprocedures.
 • Analytisch vermogen en in staat om de belangen van aanbestedende diensten en ondernemers goed te doorzien en – met toepassing van het relevante normensubstraat – snel tot een gedegen oordeel te komen.
 • In staat effectief te bemiddelen tussen partijen.
 • In staat met een heldere schrijfstijl goed onderbouwde evenwichtige, toegankelijke en bruikbare adviezen op te stellen (ervaring met het opstellen van (concept-) vonnissen of beslissingen strekt tot aanbeveling).
 • Teamspeler.
 • In staat de voorzitter in de uitoefening van diens taken waar te nemen, in het bijzonder de dagelijkse aansturing van het secretariaat.
 • Beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden en een relevant netwerk en weet dat in te zetten voor de CvAE.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 16
Maandsalaris: Min €5.631 – Max. €7.705 (bruto)
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Contractduur: 2 jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming
Maximaal aantal uren per week: 8

Overige arbeidsvoorwaarden
De vicevoorzitter wordt benoemd door de Minister voor een periode van 2 jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming.

Vergoeding zal geschieden op basis van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en is in beginsel op basis van 40 uur per maand. De vergoeding voor de vicevoorzitter is gebaseerd op schaal 16.

Bijzonderheden
Belangstellenden voor de functie van vicevoorzitter van de CvAE kunnen tot 1 augustus 2017 hun interesse kenbaar maken bij mevrouw mr A.P. de Groene, directeur Mededinging en Consumenten, email: secretariaatMC@minez.nl.

Vanzelfsprekend zal met kandidaatstellingen discreet en vertrouwelijk worden omgegaan.

Als u zelf niet wilt of kunt solliciteren naar deze functie maar in uw omgeving of binnen uw netwerk personen kent die mogelijk wel geïnteresseerd zullen zijn en aan het profiel voldoen, dan wordt het zeer op prijs gesteld indien u deze profielschets onder de aandacht brengt van dergelijke potentiële kandidaten.

Digitaal solliciteren
Solliciteer snel en gemakkelijk op deze vacature via onze sollicitatiepaginadoor te klikken op de solliciteerbutton. Een ieder, ongeacht het geslacht, wordt uitgenodigd te solliciteren, tenzij anders vermeld.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld