Hoogleraar Criminologie (0,5 fte)

Faculteit der Rechtsgeleerdheid is op zoek naar een hoogleraar Criminologie!

WerkgeverRadboud Universiteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
PlaatsPlaats: Nijnmegen
Provincie
Gelderland
Branche
AanstellingAanstelling: Deeltijd
DienstverbandDienstverband: Niet nader bepaald
OpleidingsniveauOpleidingsniveau: WO
ErvaringNiet nader bepaald
SalarisNiet nader bepaald
Delen
Reageer op deze vacature
Vacaturenummer: 22.11.17
Reageer uiterlijk op: 23-08-2017 


Werkzaamheden

Als hoogleraar Criminologie verzorgt en coördineert u het criminologische onderwijs in zowel de bachelor en masterfase. U verricht, initieert en begeleidt wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de criminologie in aansluiting op het Nijmeegse strafrechtelijk onderzoek binnen de onderzoeksprogramma’s van Staat en Recht (SteR).

U bent -in nauwe samenwerking met zowel de strafrechtelijke als criminologische medewerkers van de sectie Strafrecht & Criminologie– verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van onderwijs en onderzoek, met bijzondere aandacht voor het empirisch functioneren van politie, justitie en veiligheidszorg.

U begeleidt promovendi en u helpt mee in het genereren van tweede en derde geldstroomprojecten. U versterkt het internationale profiel van SteR en van de faculteit. U geeft op inspirerende wijze leiding aan de medewerkers die zich bezighouden met criminologisch onderzoek en onderwijs, binnen het kader van de sectie Strafrecht & Criminologie. Van u wordt tevens verwacht dat u bestuurswerkzaamheden verricht. U neemt actief deel aan het noodzakelijke commissiewerk in sectie, SteR en de faculteit en u bent bereid en in staat bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen.

Kijk hier voor een uitgebreide profielomschrijving.

Werkomgeving

U maakt deel uit van de sectie Strafrecht & Criminologie en functioneert daar naast onder meer de leerstoelhouders straf(proces)recht. De sectie staat onder hoofdverantwoordelijkheid van de thans zittende hoogleraar Straf(proces)recht en bestaat voornamelijk uit strafjuristen en uit sociale wetenschappers op het terrein van de criminologie.

De sectie Strafrecht & Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid maakt deel uit van de Radboud Universiteit. Kerntaken van de faculteit zijn onderwijs en onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs van de rechtenfaculteit is gericht op het opleiden van allround juristen en op postacademische scholing van juristen. Kenmerkend van het grensverleggend wetenschappelijk onderzoek is dat het vaak in samenwerking met de juridische beroepspraktijk plaatsvindt.

De sectie Strafrecht & Criminologie verzorgt onderwijs in de verschillende fasen van de rechtenopleiding. Daarnaast is een belangrijke taak van de sectie het doen van onderzoek op verschillende vlakken van het materiële en formele strafrecht, het penitentiaire recht en de criminologie. De criminologie in Nijmegen zoekt daarbij nadrukkelijk aansluiting bij de strafrechtspleging. Centraal staat daarom het empirisch functioneren van politie, justitie en veiligheidszorg, tegen de achtergrond van de belangrijke veranderingen die zich in deze sectoren voordoen. Telkens gaat het daarbij om de vraag in hoeverre politie, justitie en veiligheidszorg, gegeven de veranderingen die zich daarin voordoen, voldoen aan de gestelde eisen en waarborgen, zoals legitimiteit, legaliteit, effectiviteit, fairness en publieke verantwoording. Het onderzoek vindt plaats in zowel nationaal als internationaal vergelijkend verband.

Met mede op voornoemde thema’s gericht onderzoek participeert de sectie in het onderzoekscentrum SteR. SteR en is gespecialiseerd in multidisciplinair publiekrechtelijk onderzoek. Het centrum stelt zich ten doel een stimulerende omgeving te bieden voor het verrichten van hoogwaardig, nationaal en internationaal, vernieuwend rechtsgeleerd onderzoek en bekendheid te geven aan de onderzoeksresultaten door middel van nationale en internationale gezaghebbende publicaties, voordrachten, congressen en symposia. De sectie bestaat uit 25 medewerkers.

Wij verwachten
 • u bent gepromoveerd en heeft een achtergrond in ten minste een van de sociale wetenschappen: criminologie, sociologie, bestuurskunde, politieke wetenschappen en/of andere sociale wetenschap;
 • u heeft een brede wetenschappelijke belangstelling en brede methodische oriëntatie;
 • u beheerst de Engels taal uitstekend;
 • u bent een expert binnen de wetenschap en voor de rechtspraktijk op het terrein van de criminologie, in het bijzonder in relatie tot het functioneren van politie, justitie en veiligheidszorg;
 • u beschikt over goede contacten in de wetenschap en de strafrechtspraktijk, zowel nationaal als internationaal;
 • u profileert zich wetenschappelijk in zowel nationaal als internationaal verband;
 • u heeft uit het curriculum vitae blijkende interesse in samenwerking met juristen;
 • u werkt graag en gemakkelijk met anderen samen.
Wij bieden
 • aanstelling: 0,5 fte;
 • maximum salaris per maand € 7.766,- bruto op basis van een 38 urige werkweek (salarisschaal H2);
 • het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8.3% eindejaarsuitkering;
 • een aanloopschaal kan van toepassing zijn;
 • contractduur: onbepaalde tijd;
 • het UFO-functieprofiel Hoogleraar, niveau 2 is op deze functie van toepassing.
Benieuwd naar onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden?

Meer weten?

Meer over: de sectie Strafrecht & Criminologie
Meer over de inhoud van de vacature:
Prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen, sectievoorzitter Strafrecht & Criminologie en voorzitter BAC
Telefoon: 024 361 55 38
E-mail: P.H.vanKempen@jur.ru.nl
Mevrouw B. van Oijen, hoofd Personeel en Organisatie
Telefoon: 024 361 23 02
E-mail: b.vanoijen@jur.ru.nl

Interesse?

Solliciteer (ter attentie van prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen) uitsluitend via onderstaande button 'Solliciteer'. De sollicitatie dient de volgende bijlage(n) (uitsluitend deze) te bevatten:
 • motivatiebrief 
 • cv 
De eerste gesprekken vinden plaats op 18 september 2017. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.