Hoogleraar Straf(proces)recht (0,8 - 1,0 fte)

Faculteit der Rechtsgeleerdheid is op zoek naar een hoogleraar Straf(proces)recht!

WerkgeverRadboud Universiteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
PlaatsPlaats: Nijmegen
Provincie
Gelderland
Branche
AanstellingAanstelling: Voltijds
DienstverbandDienstverband: Niet nader bepaald
OpleidingsniveauOpleidingsniveau: WO
ErvaringNiet nader bepaald
SalarisNiet nader bepaald
Delen
Reageer op deze vacature
Vacaturenummer: 22.10.17
Reageer uiterlijk op: 23-08-2017
 

Werkzaamheden

Als hoogleraar Straf(proces)recht levert u een substantiële bijdrage aan de inhoud en uitvoering van het onderwijs in verschillende fasen van het onderwijscurriculum. U verzorgt onder andere een volledige hoorcollegereeks in de bachelorfase (hoorcolleges propedeuse Strafrecht, B2 Strafprocesrecht I of B2 Strafrecht II). Tevens levert u een bijdrage aan de hoofdvakken van de Strafrechtelijke master (in het bijzonder Strafrecht verdiept).

U begeleidt scripties en afstudeersessies. U verricht, initieert en begeleidt wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het straf(proces)recht binnen de onderzoeksprogramma’s van Staat en Recht (SteR), op zowel nationaal als internationaal niveau en met bijzondere aandacht voor de interactie tussen enerzijds nationaal recht en anderzijds Europees recht, internationaal en transnationaal strafrecht.

U begeleidt promovendi en helpt mee in het genereren van tweede en derde geldstroomprojecten. U versterkt het internationale profiel van SteR en van de faculteit. U geeft binnen uw verantwoordelijkheidsterreinen op inspirerende wijze leiding aan medewerkers. Van u wordt tevens verwacht dat u bestuurswerkzaamheden verricht. U neemt actief deel aan het noodzakelijke commissiewerk in sectie, SteR en de faculteit en u bent bereid en in staat bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen.

Kijk hier voor een uitgebreide profielomschrijving.

Werkomgeving
U maakt deel uit van de sectie Strafrecht & Criminologie en functioneert daar naast onder meer de leerstoelhouders straf(proces)recht. De sectie staat onder hoofdverantwoordelijkheid van de thans zittende hoogleraar Straf(proces)recht en bestaat voornamelijk uit strafjuristen en uit sociale wetenschappers op het terrein van de criminologie.

De sectie Strafrecht & Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid maakt deel uit van de Radboud Universiteit. Kerntaken van de faculteit zijn onderwijs en onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs van de rechtenfaculteit is gericht op het opleiden van allround juristen en op postacademische scholing van juristen. Kenmerkend van het grensverleggend wetenschappelijk onderzoek is dat het vaak in samenwerking met de juridische beroepspraktijk plaatsvindt.

De sectie Strafrecht & Criminologie verzorgt onderwijs in de verschillende fasen van de rechtenopleiding. Daarnaast is een belangrijke taak van de sectie het doen van onderzoek op verschillende vlakken van het materiële en formele strafrecht, het penitentiaire recht en de criminologie. Internationale normen (zoals EU-recht, transnationaal strafrecht en internationale en Europese mensenrechten) hebben grote en alsmaar toenemende invloed op het materiele strafrecht (in het bijzonder op strafbaarstellingen) en op strafvorderlijk overheidsoptreden. Deze normen stellen daaraan allerlei beperkingen en houden in andere gevallen juist ook verplichtingen in om tot strafbaarstelling van bepaalde gedragingen over te gaan en/of om overtredingen daarvan op te sporen, te vervolgen en te berechten.

Met mede daarop gericht onderzoek participeert de sectie in het onderzoekscentrum SteR. SteR is gespecialiseerd in multidisciplinair publiekrechtelijk onderzoek. Het centrum heeft als doel een stimulerende omgeving te bieden voor het verrichten van hoogwaardig, nationaal en internationaal, vernieuwend rechtsgeleerd onderzoek en bekendheid te geven aan de onderzoeksresultaten door middel van nationale en internationale gezaghebbende publicaties, voordrachten, congressen en symposia. De sectie bestaat uit 25 medewerkers.

Wij verwachten
 • u bent een gepromoveerd jurist met brede kennis van het commune straf- en strafprocesrecht en uitstekende expertise op het gebied van de interactie tussen nationaal straf(proces)recht en internationaal en Europees recht;
 • u heeft een brede wetenschappelijke belangstelling en brede methodische oriëntatie;
 • u bent op één of meer deelgebieden van het straf(proces)recht een expert binnen het wetenschapsgebied en voor de rechtspraktijk;
 • u beschikt over goede contacten in de wetenschap en de strafrechtspraktijk, zowel nationaal als internationaal;
 • u profileert zich wetenschappelijk op het brede gebied van het straf(proces)recht, in zowel nationaal als internationaal verband;
 • u heeft uit het curriculum vitae blijkende interesse in samenwerking in meta juridische onderzoeksprojecten;
 • u werkt graag en gemakkelijk met anderen samen.

Wij bieden
 • aanstelling: 0,8 - 1,0 fte;
 • maximum salaris per maand € 7.766,- bruto op basis van een 38 urige werkweek (salarisschaal H2);
 • het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8.3% eindejaarsuitkering;
 • een aanloopschaal kan van toepassing zijn;
 • contractduur: onbepaalde tijd;
 • het UFO-functieprofiel Hoogleraar, niveau 2 is op deze functie van toepassing.

Meer weten?
Meer over: de sectie Strafrecht & Criminologie
Meer over de inhoud van de vacature:
Prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen, sectievoorzitter Strafrecht & Criminologie en voorzitter BAC
Telefoon: 024 3615538
E-mail: P.H.vanKempen@jur.ru.nl
Mevrouw B. van Oijen, hoofd Personeel en Organisatie
Telefoon: 024 3612302
E-mail: b.vanoijen@jur.ru.nl

Interesse?
Solliciteer (ter attentie van prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen) uitsluitend via onderstaande button 'Solliciteer'. De sollicitatie dient de volgende bijlage(n) (uitsluitend deze) te bevatten: 
 • motivatiebrief 
 • cv 
De eerste gesprekken vinden plaats op 7 september 2017 vanaf 13.00 uur.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.