Wetenschappelijk medewerker(s) sectie straf t/m 36 uur per week

De Hoge Raad der Nederlanden zoekt een Wetenschappelijk medewerker(s) sectie straf!

WerkgeverDe Hoge Raad der Nederlanden
PlaatsPlaats: Den Haag
Provincie
Zuid-Holland
Branche
AanstellingAanstelling: Voltijds
DienstverbandDienstverband: Niet nader bepaald
OpleidingsniveauOpleidingsniveau: WO
Ervaring5 tot en met 6 jaar
SalarisNiet nader bepaald
Delen
Reageer op deze vacature
De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Ook zorgt de Hoge Raad voor rechtseenheid. Zo vervult de Hoge Raad een belangrijke maatschappelijke taak. Om dat zo goed mogelijk te doen, stelt de Hoge Raad zich dienstbaar aan de samenleving op. Aan de Hoge Raad is het parket verbonden. Het parket is onafhankelijk en geeft onder leiding van de procureur-generaal rechtsgeleerde adviezen aan de Hoge Raad.

Wetenschappelijk medewerker(s) sectie straf t/m 36 uur per week


Functie-inhoud
U verleent bijstand bij het voorbereiden en opstellen van concept-uitspraken of concept-conclusies voor de Strafkamer van de Hoge Raad respectievelijk het daaraan verbonden Parket, door onder meer het verzamelen van wetenschappelijke documentatie en het verrichten van literatuur-, jurisprudentie-, wetsgeschiedenis- en dossieronderzoek. U stelt nota's op over problemen die zich bij de behandeling van het cassatieberoep voordoen en bespreekt deze met de advocaat-generaal of raadsheer voor wie u werkt.

Functie-eisen

U heeft een voltooide opleiding Nederlands Recht en beschikt over een grondige kennis van en inzicht in het strafrecht. Relevante praktijkervaring is gewenst. Aantoonbare wetenschappelijke belangstelling en publicaties, bij voorkeur op het gebied van strafrecht, alsmede kennis van internationaal/Europees strafrecht, strekken tot aanbeveling.

Bijzonderheden

Het betreft een functie voor een periode van 5 á 6 jaar. Na deze periode wordt u geacht een vervolgstap te zetten in uw loopbaan. Veel voormalige leden van het wetenschappelijk bureau zijn nu rechter; anderen gingen naar universiteiten, departementen, de advocatuur en het bedrijfsleven. Er is binnen het wetenschappelijk bureau voldoende gelegenheid om cursussen te volgen.

Salaris
Salariëring vindt plaats aan de hand van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Afhankelijk van het aantal jaar werkervaring, kennis en opleiding zal inschaling plaatsvinden in schaal 11 met een maximumsalaris van € 4.605,10 bruto per maand bij een volledige werkweek, exclusief 8% vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Bij 6 jaar relevante juridische werkervaring (waarvan ten minste één jaar bij de Hoge Raad) en bij goed functioneren kan een bevordering als ambtenaar naar schaal 12 met een maximum salaris van € 5.219,05 bruto per maand of een benoeming tot gerechtsauditeur met een overgang naar salariscategorie 11 rechtelijke macht (= ± ambtelijke schaal 12) volgen. Tevens biedt de Hoge Raad der Nederlanden goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals betaald ouderschapsverlof, vervoersplan en de mogelijkheid om een deel van uw arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen (IKAP).

Informatie

Inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij de heer mr B.P.L. (Benjamin) de Vries, telefoonnummer 070-361 12 66 of mevrouw mr M. (Martine) Hendriks, telefoonnummer 070-361 12 63 (medewerkers wetenschappelijk bureau) en/of mevrouw L.C. Willemse, telefoonnummer 070-361 13 93 (adviseur bedrijfsvoering P&O). Voor informatie over de Hoge Raad, het parket en het wetenschappelijk bureau kunt u ook terecht op de website www.hogeraad.nl.

Sollicitatie
Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitaties, inclusief curriculum vitae en cijferlijst, tot en met 20 oktober 2017 sturen naar de Hoge Raad der Nederlanden, t.a.v. de stafunit P&O, onder vermelding van vacature wb straf, Postbus 20303, 2500 EH Den Haag.U kunt uw sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae en cijferlijst ook digitaal versturen naar vacature@hogeraad.nl.

De sollicitatiegesprekken zullen worden gevoerd op 2 en 3 november 2017.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.