Directiesecretaris

Je ondersteunt de algemeen directeur en het managementteam bij het voorbereiden en uitvoeren van het strategische organisatie- en federatieve beleid.

WerkgeverArtsenfederatie KNMG
PlaatsPlaats: Utrecht
Provincie
Utrecht
Branche
AanstellingAanstelling: Deeltijd
DienstverbandDienstverband: Niet nader bepaald
OpleidingsniveauOpleidingsniveau: WO
ErvaringNiet nader bepaald
SalarisNiet nader bepaald
Delen
Reageer op deze vacature
Over de organisatie
Werken bij de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is meewerken aan verantwoorde medische zorg. Artsenfederatie KNMG creëert samen met haar acht federatiepartners (zeven medische beroepsverenigingen en de vereniging van geneeskundestudenten) optimale omstandigheden voor artsen om hun vak uit te oefenen. En voor geneeskundestudenten om goede artsen te worden. De KNMG richt zich voornamelijk op de ethische en juridische kanten van het medische vak, die alle artsen en patiënten raken. Ook de (her)registratie van specialisten en de erkenning van opleidingen behoren tot de taken van de KNMG. Medisch Contact is het weekblad van de KNMG.

Waar ga je werken?

De KNMG bestaat uit drie eenheden: Beleid & Advies, Opleiding & Registratie en Medisch Contact. Binnen de afdeling Beleid & Advies wordt gewerkt in multidisciplinaire zelforganiserende programmateams. Een programmateam bestaat tevens uit collega’s van Communicatie en Public Affairs, de KNMG-Artseninfolijn en het secretariaat. De KNMG heeft ook een aantal stafafdelingen waar onder andere het directiesecretariaat deel van uitmaakt. In totaal werken er 135 medewerkers binnen de KNMG.

Wij zijn een organisatie die volop in beweging is en opereert in een complexe context. Dit jaar heeft de KNMG met haar federatiepartners een nieuw en ambitieus beleidskader vastgesteld. Dit kader moet de komende jaren verder uitgewerkt worden en houdt een omvangrijke ontwikkeling in. Om hier gezamenlijk vorm aan te geven zijn wij op zoek naar een

directiesecretaris
(32 uur per week)


Wat ga je doen?
Als directiesecretaris fungeer je als de rechterhand en sparringpartner van de algemeen directeur, zowel inhoudelijk als procesmatig. Je ondersteunt de algemeen directeur en het managementteam bij het voorbereiden en uitvoeren van het strategische organisatie- en federatieve beleid. Hierdoor zijn de directie, de bestuurders en leden van het managementteam goed geïnformeerd, zijn de vergaderingen strak voorbereid, zijn er heldere notulen beschikbaar en worden actiepunten opgevolgd. Zodoende draag je bij aan een goed gestructureerde governance die de basis vormt voor een gezonde, goed georganiseerde KNMG.
  • Je adviseert de algemeen directeur, het bestuur en managementteam inzake besluitvorming. Je onderzoekt de gevolgen van dergelijke besluitvorming; 
  • Je bewaakt de voortgang en afhandeling van besluitvorming. Je ziet toe op de naleving, adviseert gevraagd en ongevraagd over bijsturing en geeft hieraan desgewenst uitvoering; 
  • Je ziet toe op de volledigheid, juistheid en tijdige verspreiding van stukken ten behoeve van vergaderingen van de algemeen directeur, het management team en bestuur;
  • Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor het opvolgen van de uit vergaderingen voortkomende actiepunten; 
  • Je beantwoordt waar mogelijk juridische vragen van de algemeen directeur of leden van het managementteam. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van contracten of het adviseren van de algemeen directeur bij een geschil. 
In deze functie werk je nauw samen met de algemeen directeur, het federatiebestuur en het managementteam waarin Opleiding & Registratie, Medisch Contact, Beleid & Advies, Finance, Communicatie & Public Affairs en HR vertegenwoordigd zijn. Als directiesecretaris geef je gedelegeerd leiding aan het directiesecretariaat dat deel uitmaakt van de stafafdeling. Hiërarchisch rapporteer je aan de algemeen directeur.

Wat verwachten we van je?
Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur in de rechtsgeleerdheid op het gebied van ondernemings-, privaat-, notarieel en/of bestuursrecht met meerdere jaren relevante werkervaring. Je hebt kennis van en interesse in de gezondheidszorg en governance. Je voelt je als een vis in het water in een bestuurlijk en politieke omgeving. Je kunt daarbinnen slagvaardig werken waarbij je gericht bent op samenwerken, netwerken, resultaten boeken en denken in oplossingen. Je anticipeert op en onderkent relevante gebeurtenissen die van invloed zijn op het vigerend beleid en de positie van de directie en het bestuur. Omdat het om een nieuwe functie gaat verwachten we dat je hier zelf mee vorm aan kunt geven en je dit ook een uitdaging vindt. Je kunt tot een gewogen oordeel komen. Dat je integer bent en handelt is vanzelfsprekend. Je bent in staat te anticiperen, je weet kritische situaties tijdig te onderkennen en hier adequaat op in te spelen. Je bezit verbindende kwaliteiten, weet te enthousiasmeren, stimuleren en daarmee raak je bij mensen ‘de juiste snaar’ en weet je mensen zo met je mee te krijgen. Ook wanneer je onder druk staat ben je zeer accuraat en consistent in je handelen. Je hebt een goed gevoel voor taal, bent in staat helder, eenduidig en vlot te schrijven. Dit betreft zowel de (beleids)notities als vergaderstukken en digitale communicatie.

Wat kun je van ons verwachten?
Spreekt dit je dit aan, dan tref je bij ons een prettige, collegiale, op samenwerking gerichte, sfeer en door inhoud gedreven collega’s. We bieden een dienstverband aan voor in eerste instantie een jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Naast een marktconform salaris bieden we een prima pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd?
Stuur voor 3 januari 2018 een brief met cv aan de KNMG, afdeling P&O, t.a.v. Mia Grooteman, postbus 20051, 3502 LB Utrecht, e-mail: m.grooteman@fed.knmg.nl. Omdat we de sollicitatieprocedure in januari willen afronden vinden de gesprekken eind week 2 (ronde 1) en begin week 4 (ronde 2) plaats. Het afrondende gesprek en arbeidsvoorwaardengesprek vinden plaats op dinsdagmiddag 30 januari 2018. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Astraia Rühl, algemeen directeur, via e-mail a.ruhl@fed.knmg.nlof via de afdeling HR: telefoonnummer 088 - 440 42 33. Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.knmg.nl.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld