Voorzitter voor de Raad van Commissarissen (m/v)

Huisartsenpost Midden-Holland zoekt een enthousiaste Voorzitter voor de Raad van Commissarissen (m/v)

WerkgeverHuisArtsenPost Midden-Holland
PlaatsPlaats: Gouda
Provincie
Zuid-Holland
Branche
AanstellingAanstelling: Voltijds
DienstverbandDienstverband: Niet nader bepaald
OpleidingsniveauOpleidingsniveau: HBO
ErvaringNiet nader bepaald
SalarisNiet nader bepaald
Delen
Reageer op deze vacature
 Functie-eisen:
 • HBO- of academisch opleidings- en denkniveau, bij voorkeur een jurist;
 • aantoonbare bestuurlijke en/of managementervaring en -kwaliteit;
 • vermogen om lange termijn gevolgen te overzien en gewend om vanuit een lange termijn visie te denken;
 • vermogen om vanuit een breed perspectief te kijken naar zaken die van belang zijn voor de HAP en in staat om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken;
 • onafhankelijke, positief-kritische en pro-actieve grondhouding ten opzichte van bestuur en directie;
 • voorkomt belangenverstrengeling en de schijn van belangenverstrengeling;
 • affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de huisartsenzorg en het maatschappelijke belang van de HAP in het bijzonder;
 • bekendheid met de relatie tussen HAP en andere zorgverleners, zoals b.v. thuiszorg, ambulancedienst, spoedeisende hulp (SEH)/ziekenhuis (GHZ), geestelijke gezondheidszorg (GGZ);
 • specifieke deskundigheid op juridisch terrein, bij voorkeur ruime kennis van en ervaring in de relevante wet- en regelgeving (financiering van de gezondheidszorg, privacy en de bescherming van persoonsgegevens); 
 • sociale vaardigheid waarbij bruggenbouwen en oplossingsgericht denken en handelen hand in hand gaat met de controlerende taken van de Raad van Commissarissen;
 • wonen of werken in het verzorgingsgebied van de HAP is een pré;
 • voldoende beschikbaarheid voor de functie, waaronder het bijwonen van bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen (de geschatte tijdsbesteding is gemiddeld 1 dag per maand).
De HAP Midden-Holland is een organisatie van huisartsen die sinds december 2001 voor ruim 240.000 inwoners van Midden-Holland de avond-, nacht- en weekendzorg verricht.
De deelnemende huisartsen hebben hiervoor een Coöperatie opgericht. In 2008 zijn de organisatie en de statuten aangepast aan de transparantie-eisen van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi).

Inmiddels zijn de huisartsen in kleinere coöperaties georganiseerd, die de leden van de Coöperatie HAP vormen. Vertegenwoordigers van de kleinere coöperaties vormen samen de Algemene Ledenvergadering. De Coöperatie HAP wordt bestuurd door het Bestuur, gevormd door 3 deelnemende huisartsen, bijgestaan door een kleine groep stafmedewerkers onder leiding van een Directeur. Hiernaast is volgens de statuten er tevens een Raad van Commissarissen gevormd.

Op de huisartsenpost verrichten ruim 100 huisartsen, 4 VS/PA en ca. 38 triagisten/doktersassistentes de diensten. De post is onder één dak verenigd met de Dienstapotheek Midden-Holland (DAM) en de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda.

Wanneer U belangstelling voor deze vacature heeft, kunt U nadere informatie inwinnen bij mw. D. ten Brink, voorzitter RvC of dhr. M. van Zadelhoff, penningmeester van het bestuur, tel. 0182- 322471 of E-mail m.hanegraaf@hapmh.nl.

Sollicitaties (met C.V.) gaarne schriftelijk voor 1 maart 2018 aan de HAP Midden-Holland, Commissie Voordracht RvC, Postbus 123, 2800 AC Gouda