Functionaris gegevensbescherming

Ben jij klaar voor jouw volgende uitdaging? De gemeente Middelburg en de gemeente Schouwen-Duiveland een Functionaris gegevensbescherming die zorgdraagt voor het informeren en adviseren van de gemeente en de verwerkers die namens de gemeente persoonsgegevens verwerken. 

Werkgever Gemeente Schouwen-Duiveland
Plaats Plaats: Zierikzee
Provincie
Zeeland
Branche
Aanstelling Aanstelling: Voltijds
Ervaring Tussen de 2-6 jaar
Salaris € 3348-4860
Delen
Reageer op deze vacature

Ben jij klaar voor jouw volgende uitdaging?

De gemeenten Middelburg en Schouwen-Duiveland hechten groot
belang aan privacy in hun relatie met burgers, ondernemers en
bezoekers. Deze moeten erop kunnen vertrouwen dat zorgvuldig,
veilig en vertrouwelijk wordt omgegaan met het verzamelen, bewaren,
beheren en gebruiken van persoonsgegevens en andere informatie
die de persoonlijke levenssfeer raakt. Tegen deze achtergrond
zoeken de gemeente Middelburg en de gemeente Schouwen-Duiveland
een:

Functionaris gegevensbescherming

Het betreft een aanstelling voor 18 uur (0,5 fte) bij de gemeente
Schouwen-Duiveland en een aanstelling van 18 uur (0,5 fte) bij
de gemeente Middelburg.

De functie

Als gevolg van de inwerkingtreding van Europese privacywetgeving,
de Algemene Verordening Gegevensbescherming, per 25 mei a.s.
hebben beide gemeenten besloten tot het instellen van een specifieke
en daarmee nieuwe functie met een toezichthoudende, adviserende
en signalerende rol, gericht op het versterken en borgen van
de privacy-organisatie. De functionaris gegevensbescherming opereert
onafhankelijk en rapporteert rechtstreeks aan B&W. Naar verwachting
zal de functie zich de komende tijd verder ontwikkelen.

Dit doe je concreet

 • Het informeren en adviseren van de gemeente en de verwerkers
  die namens de gemeente persoonsgegevens verwerken over hun verplichtingen
  uit hoofde van de Wbp/AVG en andere EU wet- en regelgeving en
  nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming.
 • Het toezien op naleving van Wbp/AVG, en andere EU wet- en regelgeving
  en nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming.
 • Het toezien op naleving van het gemeentelijke beleid met betrekking
  tot de verwerking van persoonsgegevens, waarbij je zowel de belangen
  van betrokkenen (burger/ondernemer) behartigt als die van verantwoordelijken
  (B&W).
 • Het adviseren met betrekking tot bewustwording en opleiding
  van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende
  audits.
 • Het adviseren over en toezien op het behandelen van verzoeken
  van betrokkenen om inzage en/of correctie.
 • Het adviseren over en toezien op de structuur van verantwoordelijkheden.
 • Het geven van advies met betrekking tot de Privacy Impact Assessment
  (PIA) en het toezien of de uitvoering daarvan in overeenstemming
  is met de AVG.
 • Het samenwerken met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Het optreden als contactpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je functioneert onafhankelijk en rapporteert rechtstreeks aan
het college van B&W.

Dit breng jij mee

 • Je hebt een
  hbo
  werk– en –
  denkniveau.
 • Je hebt toereikende kennis van de nieuwe
  Europese privacyverordening(AVG) en overige relevante
  wetgeving.
 • Je bent bekend met de bestuurlijke context.
 • Je hebt kennis van
  informatiebeveiliging/ Baseline Informatiebeveiliging
  Nederlandse Gemeenten (
  BIG).
 • Je hebt oog voor de juridische aspecten die verbonden zijn aan
  het privacyvraagstuk.
 • Je bent resultaatgericht en flexibel, maar ook stabiel en standvastig.
 • Je bent betrouwbaar en onafhankelijk.
 • Je bezit overtuigingskracht en toont initiatief.
 • Je bent diplomatiek vaardig en weet op een adequate wijze om
  te gaan met ethische kwesties.

Als toezichthouder ontvang je controlebevoegdheden om geloofwaardig
en effectief toe te zien op de naleving van de AVG.

Dit bieden we jou

 • Een aanstelling voor 18 uur per week bij de gemeente Schouwen-Duiveland
  én een aanstelling voor 18 uur per week bij de gemeente Middelburg.
 • Een plezierige werkomgeving.
 • De uitdaging om de functie verder te ontwikkelen en vorm en
  inhoud te geven.
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring word je in de aanloop-
  of de functieschaal geplaatst. Het salaris bedraagt maximaal
  € 4.859,- bruto per maand, gebaseerd op een 36-urige werkweek.
 • Aanvullend hierop ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB)
  van 16,8 % van je bruto salaris. Het IKB kun je vrij inzetten
  voor o.a. extra inkomen, extra verlof, opleidingen en een
  fiets- of fitnessabonnement.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een woon-werkverkeervergoeding,
  flexibele werktijden, studiemogelijkheden.

Geïnteresseerd?

Reageer dan door online te solliciteren via het

online sollicitatieformulier
.

Meer weten over de functie? Neem dan contact op met Ellen Poot,
P&O-adviseur Schouwen-Duiveland, telefoonnummer 06-19165211
of Willem van Kooten, afdelingshoofd Bestuursondersteuning, telefoonnummer
0118-67 54 84. Kijk op

www.schouwen-duiveland.nl
voor meer informatie over onze gemeente.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs
gesteld.