Rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring (36 uur per week)

Het betreft 2 plaatsen voor fiscalisten die opgeleid willen worden tot rechter

Werkgever Rechtbank Gelderland | Rechtspraak
Plaats Plaats: Arnhem
Provincie
Gelderland
Branche
Aanstelling Aanstelling: Voltijds
Opleidingsniveau Opleidingsniveau: WO
Salaris € 5233-5601
Delen
Reageer op deze vacature

Rechtbank Gelderland (locatie Arnhem)Bent u zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie
als rechter geeft u de kans om alle rechtsgebieden grondig en
van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen.
Binnen de rechtbank Gelderland hebben we twee opleidingsplaatsen
voor fiscalisten tot rechter beschikbaar per 1 oktober 2018.

Een rechter ziet iedereen


Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer
van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende
mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of
het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen,
al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel.
Iemand die een beslissing neemt. Dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt
rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen
en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de
sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht
en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur.
We werken daarom met bijna
2.500 rechters, die per jaar
1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

De opleiding


Afhankelijk van uw ervaring duurt de fulltime opleiding minimaal
1 jaar en drie maanden en maximaal 3 jaar. Als jurist met ervaring
binnen het belastingrecht wordt u gedurende de eerste jaren na
afronding van uw opleiding in beginsel in dat rechtsgebied ingezet.
Het Belastingteam houdt zich bezig met rijksbelastingzaken uit
Gelderland, Utrecht en Overijssel en met heffingszaken van lagere
overheden in Gelderland. Het Belastingteam bestaat uit rechters
en juridisch medewerkers die nauw samenwerken. U hebt een brede
belangstelling voor het recht en bent ook bereid u te verdiepen
en werkzaam te zijn in andere rechtsgebieden.

Om voor een van deze opleidingsplaatsen in aanmerking te komen,
heeft u:

 • de meestertitel behaald of voldoet u aan de eisen van art. 5
  van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren; 
 • de Nederlandse nationaliteit;
 • gedegen kennis van en ruime werkervaring binnen het belastingrecht; 
 • ten minste vijf jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen
  als jurist, waar ten minste twee jaar van buiten de Rechtspraak.
  Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de
  gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten
  van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep
  voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk
  bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie. 

Op onze site
https://www.werkenbijderechtspraak.nl/rechter-of-raadsheer-worden/kunt
u uitgebreid nalezen wat de formele vereisten zijn om in aanmerking
te komen voor een opleidingsplaats. Het is mogelijk dat u, indien
u niet (volledig) voldoet aan de hierboven genoemde criteria,
toch kunt worden toegelaten op basis van de uitzonderingsbepalingen.

De opleiding tot rechter start op 1 oktober 2018. Voorafgaand
aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking
tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en de beloning.

Wanneer u na de opleiding wordt benoemd tot rechter, bedraagt
het salaris, afhankelijk van uw salaris gedurende de opleiding,
minimaal €5.233,08 en maximaal €5.600,99 met vervolgens een uitloopmogelijkheid
tot € 7.224,26 (salariscategorie 9 Rechterlijke Macht) bij een
36-urige werkweek. Parttime werken is dan een mogelijkheid.

Gedurende de opleiding is uw arbeidsduur in de eerste drie maanden
36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding
wordt u bezoldigd conform de salariscategorie Opleidingen 9a.
Het brutosalaris bedraagt, ook afhankelijk van uw huidige inkomen,
in die periode minimaal €2.616,69 en maximaal €5.451,99 per maand.

Voor overstappers vanuit het Openbaar Ministerie (officieren)
gelden onder omstandigheden andere (verkorte) selectie- en opleidingseisen
en andere aanstellingsvoorwaarden.

De rechtbank Gelderland

Werken bij de rechtbank Gelderland betekent werken in een professionele
organisatie die een onmisbare rol heeft in het maatschappelijk
verkeer. Iedereen die hier werkt, zowel rechters als ondersteunende
medewerkers, draagt bij aan efficiënte rechtspraak van hoge kwaliteit.
Daarbij staat het belang van de rechtzoekenden voorop. Verantwoordelijkheidsbesef
en de bereidheid om samen te werken maar ook nieuwsgierigheid
die erop gericht is om te onderzoeken hoe wij ons werk ten dienste
van de samenleving zo goed mogelijk doen, vinden wij belangrijke
eigenschappen. Wij zijn een lerende organisatie en stimuleren
het geven en ontvangen van feedback. Kernwaarden die wij hanteren
in onze manier van werken zijn vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid.

De rechtbank Gelderland telt ruim 160 rechters. Samen met de
ongeveer 600 medewerkers behandelen zij elk jaar zo’n 175.000
rechtszaken. Dat doen wij deskundig en met oog voor de belangen
van de individuele rechtzoekende.

De rechtbank telt vier locaties: Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen
en Zutphen. De hoofdlocaties zijn gevestigd in Arnhem en Zutphen.
De rechtbank is georganiseerd in clusters: cluster familie en
jeugdrecht, cluster kanton en handelsrecht, cluster toezicht,
cluster strafrecht, cluster bestuursrecht en cluster bedrijfsvoering.
Rechtbank Gelderland is de enige rechtbank in Nederland met een
militaire kamer. Hier staan Nederlandse militairen terecht, voor
wetsovertredingen waar ook ter wereld gepleegd.

Wie zoeken wij

Wij zoeken goede juristen, nieuwsgierige mensen en kritische
denkers die een bijdrage willen leveren aan het vertrouwen in
de rechtstaat. Juristen die er elke dag opnieuw naar streven
om samen met collega’s het beste resultaat af te leveren.

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie
van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar
op tel: 088-3611025 of per mail:
lsr@rechtspraak.nl

Na gebleken geschiktheid nodigt de selectiecommissie van de
rechtbank u uit voor een sollicitatiegesprek.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In
week 21van 2018 is de briefselectie, in
week 22zijn de analytische testen en in
week 23de voorgesprekken. Het assessment vindt plaats in
week
24 en week 25. In
week 26zijn de eindgesprekken bij de LSR en na de lokale
selectie in weken 27 tot en met week 29 van 2018 eindigt de procedure
in week 30.

In sommige procedurestappen kunt u een voorkeursdatum aangeven,
welke valt in de week van de procedure-stap. De LSR zal hier
dan proberen rekening mee te houden maar kan de doorgang ervan
niet garanderen.

Let op: van de genoemde weeknummers kan niet worden afgeweken.
Houdt hiermee rekening in uw planning.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding
kunt u contact opnemen met Margreet Blaisse (president) via 088-3618873.
Ook u kunt contact opnemen met Jan van Schagen (teamvoorzitter)
via 06-46068886 of Roel Monteiro (rio) via 06-22969209.

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met
vrijdag 11 mei a.s. richten aan de LSR via het digitale
sollicitatieformulier onder de sollicitatieknop.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op
prijs gesteld.