Bezoek site

1 vacatures

Het Hof van Justitie van de Europe Unie (HvJ-EU) ziet erop toe dat de EU-wetgeving in alle landen van de EU op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en toegepast. Het regelt verder juridische geschillen tussen nationale regeringen en EU-instellingen.

In bepaalde omstandigheden kunnen ook particulieren, bedrijven en organisaties zaken bij het Hof aanhangig maken, als zij menen dat hun rechten door een EU-instelling zijn geschonden.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie zoekt een

Freelance Vertalers (m/v)

Het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg zoekt Freelance Vertalers (m/v)

Aanstelling: - Plaats: alle lidstaten van de EU Gepubliceerd op: 05.01.2017
Aantal keer bekeken: 264