Bezoek site

0 vacatures

De Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie (Nevedi) behartigt de belangen van haar leden. Kern is een bijdrage leveren aan een gunstige economische ontwikkeling en maatschappelijke positie van aangesloten diervoederbedrijven in Nederland. Bij Nevedi zijn ruim 100 leden aangesloten. Deze leden produceren en/of leveren mengvoeders, premixen/additieven, kalvermelkpoeder of vochtrijke producten aan veehouders in Nederland. Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.nevedi.nl.