Bezoek site

0 vacatures

Wij staan voor een goede woning in een prettige buurt voor huishoudens met een laag (midden)inkomen en/of een kwetsbare positie.
We zijn een grootstedelijke corporatie en verhuren, verkopen en beheren woningen in heel Nederland, maar vooral in de regio’s Rijnmond en Haaglanden.