Bedrijfsjurist

In verband met de pensionering van een van de bedrijfsjuristen zoekt het Bestuursbureau van ROC Mondriaan met ingang van uiterlijk 1 juli 2020 een Bedrijfsjurist.

Zorg jij dat de Mondriaan van morgen goed voorbereid wordt op werk of een vervolgopleiding? ROC Mondriaan is dé huisopleider van Haaglanden als het gaat om middelbaar beroepsonderwijs. Ook voor een taal- of rekencursus, bijscholing of een ander traject kun je bij ROC Mondriaan terecht. Dagelijks zijn ruim 2.000 vakkundige, innovatieve en betrokken medewerkers actief binnen 28 herkenbare scholen en diensten.

Een van deze diensten is het Bestuursbureau: een klein, hecht team met een open collegiale sfeer. Het Bestuursbureau ondersteunt, onder verantwoordelijkheid van de bestuurssecretaris,  het College van Bestuur en de Raad van Toezicht bij de uitvoering van hun respectievelijk bestuurlijke en toezichthoudende taak.

De bedrijfsjuristen maken onderdeel uit van het Bestuursbureau.

Als bedrijfsjurist binnen Mondriaan adviseer je over de juridische kant van diverse onderwijs gerelateerde vraagstukken. Denk daarbij aan vraagstukken in het kader van examinering, bekostiging, bijzondere en maatwerk trajecten. Je houdt ook de wetgeving op dat gebied in de gaten en signaleert en anticipeert op de juridische gevolgen daarvan voor de organisatie. Je onderhoudt samen met collega’s de diverse interne reglementen, zoals het studentenstatuut, het klachtenreglement en de archiefregeling. Verder heb je een adviserende rol bij de overige juridische vraagstukken (zoals klachten, schadeclaims, contracten en privacy) en bestuurlijke aangelegenheden. Je treedt (incidenteel) op als gemachtigde namens Mondriaan in voornamelijk interne bezwaar- en beroepsprocedures en het kantongerecht en functioneert als coördinator voor externe juridische specialisten. Het werk binnen het juridisch team van het Bestuursbureau is dynamisch en veelzijdig. Je hebt daarom een brede interesse waardoor je op verschillende juridische gebieden inzetbaar bent. Je bent in staat jezelf te blijven ontwikkelen en ingewikkelde materie op een begrijpelijke manier voor iedereen te verwoorden.

In verband met de pensionering van een van de bedrijfsjuristen zoekt het Bestuursbureau van ROC Mondriaan met ingang van uiterlijk 1 juli 2020 een

Bedrijfsjurist

voor 0,8 – 1 fte

Taken:
In samenwerking met de collega-bedrijfsjurist en juridisch medewerker draag je actief bij aan de volgende taken:

 • het verzorgen van juridisch advies aan het College van Bestuur, directie en management met name op het gebied van onderwijsrecht en privaatrecht;
 • het beoordelen en opstellen van interne reglementen en van diverse overeenkomsten, uitgezonderd arbeidDensovereenkomsten;
 • het bijstaan van school- en onderwijsdirecteuren met het behandelen van klachten en bezwaarschriften en het opstellen van verweerschriften en bezwaarschriften;
 • het (incidenteel) voeren van verweer bij de behandeling van beroepen/bezwaren  bij de interne commissies en het Kantongerecht;
 • het verzorgen van juridisch advies op het gebied van diverse onderwijsrechtelijke onderwerpen, zoals examinering en bekostiging.

Wat wij van jou vragen:
We zoeken een collega:  

 • met een afgeronde academische juridische opleiding;
 • met ruime ervaring als jurist op het gebied van privaatrecht en -bij voorkeur- op het gebied van onderwijsrecht;
 • die flexibel is en ernaar uitkijkt om in teamverband te werken;
 • die haar/zijn juridische adviezen op een goede mondelinge dan wel schriftelijke wijze kan verwoorden voor zowel het operationeel, tactisch als strategisch management;
 • die gemakkelijk complexe situaties kan overzien, een goed analytisch vermogen heeft en de vaardigheid bezit om complexe processen te leiden en bij te sturen;
 • die inzicht en gevoel heeft voor sociale, financieel-economische en politiek-bestuurlijke aangelegenheden;
 • die zich goed staande kan houden in een dynamische onderwijswereld en het vermogen heeft om de verschillende belangen van betrokken partijen in overeenstemming te brengen;
 • die oog heeft voor het houden van overzicht en bewaken van de planning op operationeel, tactisch en strategisch niveau;
 • voor wie het een tweede natuur is om de veranderende wetgeving op de voet te volgen;
 • die ervaring heeft met het optreden als gemachtigde in juridische procedures;
 • die ervaring heeft als voorzitter van een klacht/beroepscommissie.

Wat wij je bieden:

Deze functie is structureel. De aanstelling zal in een tijdelijk dienstverband aanvangen.

Wij bieden je een prettige werkomgeving bij een dynamische en op ontwikkeling gerichte organisatie. Het betreft een functie op functieniveau 12. Het salaris bedraagt minimaal € 3687,00 en maximaal € 5414,00 bruto bij een volledige betrekking (1 fte is 37 uur per week).  Daarnaast bieden wij gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering van 8,33% in december, reiskostenvergoeding, een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering en 30 vakantiedagen. Bovendien kent ROC Mondriaan goede scholings- en opleidingsmogelijkheden.

Informatie:
Voor alle aanstellingen geldt dat men in beginsel op elke plek binnen ROC Mondriaan ingezet kan worden. Voor benoeming is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure. Alleen kandidaten die aan de functie-eisen voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een gesprek.

Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met Clazinus van de Rotte, bestuurssecretaris, te bereiken op telefoonnummer 088-6664518. 

Heb je belangstelling voor deze functie en voldoe je aan het gewenste profiel, dan kun je vóór 3 april 2020 solliciteren via onze sollicitatiepagina, door te klikken op de solliciteerbutton. De selectiegesprekken worden gepland op 8 en 9 april a.s. en de benoemingsadviesgesprekken zijn gepland op 14 en 15 april a.s.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Jurist, Bedrijfsjurist, Juridisch Adviseur, Beleidsadviseur, Juridisch Medewerker, vacature Den Haag, ROC Mondriaan

Logo van ROC Mondriaan

Nieuwsbrief