Beleidsadviseur A Omgeving & Recht

De Omgevingswet, de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen én dan nog onze eigen mooie projecten voor de stad; wie kiest voor een functie bij de gemeente Enschede als Beleidsadviseur Omgeving & Recht is verzekerd van een uitdagende functie.

Beleidsadviseur A Omgeving & Recht
36 uur | Enschede

Domein Fysiek
De Omgevingswet, de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen én dan nog onze eigen mooie projecten voor de stad; wie kiest voor een functie bij de gemeente Enschede als Beleidsadviseur Omgeving & Recht is verzekerd van een uitdagende functie. Maar dat niet alleen, je krijgt een mooie kans om jouw uitgesproken visie op deze landelijke en regionale ontwikkelingen bij ons voor het voetlicht te brengen. Onze organisatie zoekt een adviseur die op eigen wijze bijdraagt aan ons beleid en zijn of haar visie op collegiale wijze uit kan dragen. Ga jij met ons de uitdaging aan om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden?

Wie zijn wij?
Het bruist van vernieuwing in Enschede. Met toplocaties zoals innovatiecampus Kennispark(externe link) en Technology Base Twente(externe link) zetten we in op economische groei en ontwikkeling van de stad en regio. Dankzij gedreven ondernemers en vooraanstaande onderwijs- en onderzoekinstituten ontspruiten in Enschede baanbrekende innovaties. Tegelijk zorgen talloze bedrijven, organisaties en overheid voor een fijne leef- en woonomgeving en een aantrekkelijke stad.

De komende jaren gaan we verder bouwen aan onze stad. Daarbij staan niet de ‘stenen’ centraal, maar onderwerpen die het hart van het samenleven zelf raken. We werken aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Denk aan ontmoeten, bewegen en gezondheid. De grootste opgaven van de stad liggen in het aantrekken en vasthouden van talent en de participatie van inwoners zonder werk of met een zorgvraag. Afgelopen jaren is de duurzaamheidsopgave hieraan toegevoegd. We hebben dan ook de ambitie om kwalitatief te groeien. Die ambitie ligt vast in Koers053.

Wie zoeken we?
Met deze groeiambities in het achterhoofd ga jij je buigen over de toepassing van actuele ontwikkelingen. Hoe gaan we om met de Omgevingswet? Wat betekent dat voor onze inwoners, bedrijven en partners in de stad? En als de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen geïntroduceerd wordt, aan welke nieuwe regelgeving moeten onze bouwpartners dan voldoen? Kortom, complexe opgaven met als kernvraag: hoe blijven we sturen op kwaliteit en veiligheid. In dit veranderende speelveld, waarbij de kaders nog niet vaststaan, kun jij een stempel drukken op onze beleidsafwegingen. Daarbij is het van belang dat je op natuurlijke wijze je visie uitdraagt, je bewust bent van het politiek-bestuurlijke krachtenveld en dat je kijkt hoe we de nieuwe regelgeving moeten toepassen.

Wat vragen wij van je?
Als beleidsadviseur signaleer, analyseer en vertaal je wetten en regels van andere overheden naar een integraal beleid voor de gemeente Enschede. Dit doe je voor de regelgeving rondom Wabo, APV en bijzondere wetten en de openbare ruimte. Je bent gericht op een goede samenwerking met collega’s binnen het cluster Fysiek. Je adviezen breng je over naar het managementteam en het gemeentebestuur, waarbij je rekening houdt met het krachtenveld waarin je je begeeft. Dat houdt onder andere in dat je omgevingssensitief bent ingesteld en in staat bent om verschillende partners met elkaar te verbinden. Door de belangen, de toetsingsinstrumenten en de opgaven met elkaar te matchen, kom je uiteindelijk tot een kwaliteitsniveau waar we met elkaar achter staan. Je weet daarin ook medewerkers van onze organisatie mee te nemen in dit proces en er met elkaar een lerende organisatie van te maken. Je gehele functie is erop geënt om integrale beleidskaders te initiëren en te ontwikkelen op het gebied van Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving. Dit beleid voer je ook in bij de verschillende beleidsvelden binnen onze organisatie.

Je brengt voor deze functie de volgende kennis en vaardigheden mee:

 • Minimaal hbo denk- en werkniveau.
 • Een uitgesproken visie op Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaven.
 • Affiniteit met wet- en regelgeving op deze gebieden.
 • Out-of-the-box denken om zo tot creatieve oplossingen te komen.
 • Je werkt ketengericht, verbindend, gedreven, enthousiast en met oog voor kwaliteit.
 • Je formuleert kernachtig, werkt zelfstandig – maar wel als uitgesproken teamspeler – en weet mensen enthousiast te maken voor veranderingen.
 • Je hebt organiserend vermogen, je komt actief met voorstellen.


Wat bieden we?

Natuurlijk is dit een uitdagende functie, waarbij je ons meeneemt in jouw visie op Omgeving & Recht. Je krijgt de vrijheid en ondersteuning om samen met je collega’s te werken aan belangrijke ontwikkelingen voor Enschede.  Als je kiest om te reageren op deze functie, dan wacht je wellicht een uitdagende baan waarbij je een actieve bijdrage levert aan een bruisende stad. Je kunt het volgende van ons verwachten:

 • Een aantrekkelijk salaris passend bij de mate waarin je voldoet aan het functieprofiel (schaal 11).
 • Goede carrièrekansen om door te groeien naar andere functies binnen de gemeente Enschede.
 • Een goede pensioenregeling.
 • Prima arbeidsvoorwaarden, een 36-urige werkweek met flexibele werktijden, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden, en een individueel keuzebudget dat voor verschillende zaken inzetbaar is.

Op deze functie is de Enschedese Arbeidsvoorwaardenregeling van toepassing. De functie geldt voor een jaar. Daarna kijken we samen of we overgaan tot een vast dienstverband.

Meer informatie
Ben jij de beleidsadviseur die Enschede klaarstoomt voor actuele ontwikkelingen? Dan horen we graag van je. Je kunt je sollicitatie voor 13 december 2019 richten aan Gemeente Enschede t.a.v. Leo Boeding. Maak daarvoor gebruik van de sollicitatieknop en vul je gegevens in het sollicitatieformulier in. Stuur je brief inclusief je CV als bijlage mee.

Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Leo Boeding, afdelingshoofd Strategie & Beleid, op 06-13552105 of via Henk-Jan van Tubbergh, opdrachtgever, op 06-23586473. Bekijk ook ons coalitieakkoord voor een goed beeld van onze ambities voor de stad!

Voor deze vacature wordt gelijktijdig zowel in- als extern geworven. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Beleidsadviseur A Omgeving & Recht, Beleidsadviseur, Omgeving, Recht, Bestemmen, Vergunnen, Toezicht, Handhaven, Vacature Enschede, Gemeente, Overheid

Logo van Gemeente Enschede

Nieuwsbrief