Commissieleden Bewaartermijn Implantaatgegevens

De Gezondheidsraad is op zoek naar Commissieleden Bewaartermijn Implantaatgegevens.

Functie
U gaat deel uitmaken van een multidisciplinaire commissie van de Gezondheidsraad die de Minister voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport op basis van de stand van de wetenschap en de relevante (komende en in voorbereiding zijnde) nationale- en Europese wetgeving gaat adviseren over de wenselijke bewaartermijn van implantaatgegevens.

Profielen
Voor het vormen van de multidisciplinaire commissie zijn wij op zoek naar drie enthousiaste commissieleden met een kritische constructieve houding. U dient beschikbaar te zijn op 3 december 2018, 18 februari 2019 en 25 maart 2019.

  • ETHICUS met een masteropleiding binnen de ethiek en bij voorkeur gepromoveerd op een (medisch) ethisch onderwerp. Met aantoonbare kennis van ethiek in relatie tot privacy en (gezondheids)data, bij voorkeur blijkend uit relevante, recente publicaties (in peer-reviewed) wetenschappelijke tijdschriften en/of dissertatie;
  • JURIST met een universitaire opleiding op het gebied van gezondheidsrecht: een promotie is een pre. Met aantoonbare, uitgebreide kennis van het (internationale) gezondheidsrecht, in het bijzonder met betrekking tot de regulering van medische hulpmiddelen en de bescherming en uitwisseling van gegevens;
  • MEDISCH SPECIALIST (of AIOS met een bijna afgeronde opleiding) en BIG-geregistreerd. Met aantoonbare kennis en ervaring met het plaatsen van (hoogrisico) implantaten bij patiënten.

Werkzaamheden
De Commissie Bewaartermijnen implantaatgegevens zal op maandagmiddag 3 december 2018, maandagmiddag 18 februari 2019 en maandagmiddag 25 maart 2019 bijeenkomen bij de Gezondheidsraad in Den Haag. De Commissie zal naast een ethicus, jurist en medisch specialist bestaan uit een voorzitter en twee secretarissen. Tijdens de eerste bijeenkomst (installatievergadering) zal de adviesaanvraag worden besproken. Hierna volgt een hoorzitting met enkele medische wetenschappelijke verenigingen. Op basis van informatie die tijdens de vergadering en de hoorzitting is verzameld wordt een conceptadvies opgesteld door het secretariaat van de Gezondheidsraad. Tijdens de overige twee commissievergaderingen bespreekt u met de andere leden dit conceptadvies.

Onafhankelijkheid
Kandidaat-commissieleden moeten aan de hand van een uitvoerige belangenverklaring inzicht geven in hun mogelijke financiële belangen, persoonlijke relaties die tot belangen kunnen leiden, opdrachtonderzoek en publiekprivate samenwerking. De leiding beoordeelt of deze (schijnbare) belangen het lidmaatschap in de weg staan. Als uit de belangenverklaring blijkt dat er een belangenconflict kan optreden dan kan niet worden deelgenomen aan de commissie. Belangenverklaringen van commissieleden worden gepubliceerd op de website van de Gezondheidsraad.

Vergoeding
Leden krijgen per vergadering vacatiegeld en hun reiskosten vergoed.

Sollicitatie
U kunt uw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: cie063/01 richten aan mevrouw R.E. van Hellemondt naar vacaturecommissieleden@gr.nl vóór 12 oktober 2018 om 12.00u.
Wilt u zo vriendelijk zijn om bij uw sollicitatie te vermelden via welk kanaal u de vacature heeft gevonden?
De gesprekken kunnen plaatsvinden op 15,17 of 22 oktober 2018.

Meer informatie over de functie
mr. dr. R.E. van Hellemondt, wetenschappelijke secretaris Commissie Bewaartermijn implantaatgegevens

Voor informatie over de Gezondheidsraad ga naar gezondheidsraad.nl

Logo van De Gezondheidsraad

Nieuwsbrief