Directeur bedrijfsvoering parket CVOM

Als directeur bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor de afspraken die het parket CVOM met de DVOM maakt en je levert ook input om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en te continueren.

Directeur bedrijfsvoering parket CVOM

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie

 

Functieomschrijving
Hét expertisecentrum over verkeer en vervoer van het Openbaar Ministerie? Dat is het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Als directeur bedrijfsvoering buig jij je over de stevige veranderopgave die ons parket te wachten staat. Jij zorgt er mede voor dat het CVOM zich doorontwikkelt naar een organisatie waar snel, volledig en juist alle verkeersdelicten worden behandeld en waar vervolging van de kleine norm snel en professioneel plaatsvindt. Zo lever je een actieve bijdrage aan een rechtvaardige samenleving.

Een grote externe wereld die volop in beweging is, burgers die hoge verwachtingen hebben én een jonge organisatie zijn redenen voor een stevige veranderopgave voor het bestuur en het managementteam van het parket CVOM. Deze veranderopgave is onder andere verwoord in de Strategische Agenda 2019. Jij beschikt als directeur bedrijfsvoering dan ook over een open en verbindende stijl van leidinggeven, waarbij de mens centraal staat en het resultaat voorop.

Het parket CVOM staat aan de vooravond van de herbouw van een primair processysteem dat zowel het hele OM als dit parket bedient. Het is de ambitie om dit in ketenverband te doen. Dat vraagt van jou als directeur bedrijfsvoering in samenwerking met andere directeuren een grondige kennis en ervaring als opdrachtgever van digitalisering. Jij begrijpt het speelveld van (de digitalisering) van het primaire proces en schakelt binnen dit proces inhoudelijk, collegiaal en sturend met je partners. Je hebt een overkoepelend beeld van het primair proces en van de bedrijfsvoering, je doorziet de bedrijfsmatige consequenties van keuzes, en signaleert trends.

Ook ben je in staat op hoofdlijnen te sturen en risicomanagement toe te passen. Je hebt (inzet)verantwoordelijkheid voor de diensten rondom personeel, inkoop, organisatie, financiën, ICT, communicatie en huisvesting. Voor een aantal van deze diensten geldt dat de uitvoering (deels) is belegd bij de uitvoeringsorganisatie van het OM, de Dienstverleningsorganisatie OM (DVOM).

Als directeur bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor de afspraken die het parket CVOM met de DVOM maakt en je levert ook input om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en te continueren. Dit vraagt om inhoudelijke kennis en stevigheid op managementgebied, maar ook om flexibiliteit in beïnvloedingsstijlen. Een belangrijke taak is het inrichten van de logistiek van de bedrijfsvoering op het OM-onderdeel, vooral ten aanzien van digitalisering van het primair proces. Hierin wordt een grote mate van zakelijkheid verwacht. Veel landelijke projecten vragen zowel om lokale implementatiekracht als om discipline in de realisatiefase. Binnen de organisatie ben je zichtbaar en toegankelijk.

In je positie als directeur bedrijfsvoering van het CVOM geef je inhoud aan drie rollen. Als lid van de parketleiding ben je samen met de hoofdofficieren van justitie verantwoordelijk voor de parketresultaten. Je garandeert de gewenste vervlechting van het primaire proces en de bedrijfsvoering.

In je tweede rol denk je als directeur bedrijfsvoering mee met concernbrede ontwikkelingen, richtlijnen en uniformering. En in je derde rol fungeer je als trekker van veranderingen bij het Openbaar Ministerie, vanuit programma’s als OM 2020, Strafvordering 2020 en digitaliseringsambities. Hierbij werk je nauw samen met de plaatsvervangende hoofdofficieren en leg je rechtstreeks verantwoording af aan het College en de procureur-generaal bedrijfsvoering. Concrete taken zijn onder meer:

 

 • het lokaal invullen van de landelijke kaders op het gebied van bedrijfsvoering, gericht op het primaire proces van het Openbaar Ministerie;
 • het toepassen van logistieke principes en kwaliteitseisen op de digitalisering van het primaire proces;
 • het aansturen van het hoofd Bedrijfsvoering;
 • het als lid van de parketleiding deelnemen aan de planning-en-controlcyclus van het parket;
 • het initiëren en stimuleren van verbetering, onder meer door samen te werken met andere parketten;
 • het zorgdragen voor de interne beheersing van bedrijfsrisico’s en digitale weerbaarheid;
 • het fungeren als inhoudelijke gesprekspartner op het gebied van bedrijfsvoering, digitalisering en logistiek binnen de parketleiding en voor partners in de strafrechtketen, zoals de rechtbank en de politie.

Als directeur bedrijfsvoering ben je lid van de parketleiding en het managementteam. In samenspraak met de hoofdofficier en de plaatsvervangend hoofdofficier ben je verantwoordelijk voor een parket. Je wordt benoemd door het College van procureurs-generaal.

Functionele aansturing vindt plaats binnen de geldende concernkaders. Hierin ben je verantwoordelijk voor de resultaten van de bedrijfsvoering. Als directeur bedrijfsvoering neem je deel aan het kernberaad bedrijfsvoering en het gremium van alle directeuren bedrijfsvoering uit het land, inclusief de procureur-generaal die is belast met de portefeuille bedrijfsvoering. Ook neem je deel aan landelijke programma’s, stuur- en/of werkgroepen.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde relevante academische opleiding en academisch niveau.
 • Je hebt ruime leidinggevende ervaring op het gebied van bedrijfsvoering binnen complexe organisaties.
 • Je beschikt over ruime en aantoonbare ervaring met veranderingsprocessen in een professionele organisatie in een complexe setting met ketenontwerpprincipes.
 • Je hebt ervaring met procesontwerp, logistiek management en digitalisering.
 • Je hebt het vermogen om een verbindende positie in te nemen in een politiek-bestuurlijke en verbaal sterke omgeving, waarbij je beschikt over vasthoudendheid en veerkracht en waarbij je snel kunt schakelen.
 • Je bent integer, resultaatgericht, pragmatisch, planmatig en organisatiesensitief.

 

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau:
schaal 16
Maandsalaris: Min €6.011 – Max. €8.208 (bruto)
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur: 1 jaar
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Het gaat om een functie voor 36 uur per week.
 • We bieden je een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.
 • Zie hier de vacature op https://OM.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=885a50e6-dccf-46f6-b270-3a3e8006e23e

 

Solliciteren
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

 

Logo van Rijksoverheid

Nieuwsbrief