Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken Vrije Universiteit Amsterdam

Juridisch-inhoudelijk, strategisch adviserend, coördinerend en richting gevend. Centrale, leidinggevende regierol. Gericht op integraliteit, samenwerking en resultaat.

Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek. Dat is de ambitie van de VU. Heldere keuze voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. De afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken ondersteunt CvB en organisatie. Kwalitatief hoogwaardige advisering en informatievoorziening op juridisch en bestuurlijk vlak, governance en compliance.

Afdelingshoofd is managerial verantwoordelijk voor 14 (senior) professionals. Bovendien voortrekker en procesleider van een aantal universiteitsbrede dossiers. Heeft oog voor interne en externe ontwikkelingen en de juridische impact hiervan. Legt contact, verbindt inhoud en mensen. Stemt af en stelt prioriteiten. Mooie rol voor breed onderlegde jurist met leidinggevende ervaring op bestuurlijk niveau in complexe organisatie. Proactief en dienstverlenend, stevig en besluitvaardig. Relativeringsvermogen, open vizier, collegiaal. Warme belangstelling voor onderwijs en onderzoek.

Jaarsalaris max. ca. € 90K.

De VU wordt in de werving ondersteund door het bureau Ebbinge. Heeft u interesse in een profielbeschrijving of heeft u vragen over deze positie, dan kunt u contact opnemen met Wenchi Liu van Ebbinge: wenchi.liu@ebbinge.nl / 06 11 300 299.

Uw sollicitatie ontvangen we graag via: https://www.ebbinge.nl/open-posities/hoofd-bestuurlijke-en-juridische-zaken

Logo van Vrije Universiteit Amsterdam

Nieuwsbrief