Juridisch Adviseur

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven is rechter tussen markt en overheid. Jij kunt daaraan een hoogwaardige bijdrage leveren. Het College is op zoek naar tien nieuwe, ambitieuze collega’s, die in de functie van juridisch adviseur de rechters van het College bijstaan en juridisch adviseren.

Wil jij een belangrijke rol spelen in de voorbereiding van een beslissende uitspraak in de economische bestuursrechtspraak? Het College van Beroep voor het bedrijfsleven, met ongeveer 85 medewerkers en gevestigd in Den Haag op korte loopafstand van station Den Haag Centraal, geeft als hoogste rechter in het economische bestuursrecht leiding aan de rechtspraak op maatschappelijk belangrijke terreinen. Het College behandelt zaken over bijvoorbeeld economische en landbouwsubsidies, regulering van markten, vervoer, meststoffen, dierenwelzijn, voedselkwaliteit, gezondheidsrecht, financieel toezicht, consumentenbescherming, mededingingsrecht en accountantstuchtrecht. In veel zaken speelt het recht van de Europese Unie een rol. Met de andere hoogste rechters (de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep) is het College daarnaast verantwoordelijk voor de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling in Nederland.

Wat ga je doen?

Je overlegt met de rechters over de aanpak van de zaken. Dat zijn eenvoudige en middelzware zaken, maar soms ook grote of complexe zaken. Je zorgt ervoor dat het werkproces goed verloopt. Je bereidt de zaak zo goed voor dat de rechters zich volledig kunnen concentreren op de oordeelsvorming en de beslissing. Na de zitting schrijf je het oordeel en de beslissing op in een juridisch juiste, begrijpelijke en aanvaardbare uitspraak. Je werkt in een inspirerende werkomgeving. Je denkt op het hoogste niveau mee over de ontwikkelingen op het vakgebied en het bestuurs(proces)recht in het algemeen.

Wat vragen wij?

Een afgeronde academische juridische studie. Ten minste drie jaar juridisch-inhoudelijke werkervaring. Op het gebied van het algemeen bestuursrecht. Of op een of meer van de specifieke materiële rechtsgebieden die aan het College zijn toevertrouwd. Bij voorkeur ervaring met het schrijven juridische beslissingen (besluiten of uitspraken). Een sterk analytisch vermogen. Een uitstekende schrijfvaardigheid. Durf en het vermogen om creatief en oplossingsgericht te denken. Gedrevenheid.

Wat bieden wij?

Afhankelijk van de ervaring vindt benoeming plaats in vaste dienst of in tijdelijke dienst.

De benoeming in tijdelijke dienst wordt bij goed en volledig functioneren omgezet in een benoeming in vaste dienst. Detachering is ook mogelijk. Aan de functie is bij goed en volledig functioneren schaal 11 van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren verbonden. Bij benoeming in tijdelijke dienst vindt de bezoldiging in beginsel plaats volgens schaal 10. Doorgroei naar de functie van gerechtsauditeur is uitgangspunt.

Geïnteresseerd?

Kijk nu op onze website

Inlichtingen

Inlichtingen worden gegeven door de coördinator juridische ondersteuning, mevrouw mr. T. Abram (06 – 11 16 89 62; t.abram@rechtspraak.nl)

Sollicitaties

Sollicitaties richt u per e-mail aan de president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de heer mr. drs. T.G.M. Simons (Bestuurssecretariaat.cbb@rechtspraak.nl).

Logo van De Rechtspraak

Nieuwsbrief