Logo van

Het CAOP heeft in de loop der jaren een omvangrijk netwerk opgebouwd van wetenschappelijke en politiek-bestuurlijke relaties. Bovendien adviseren en ondersteunen wij ruim 200 opdrachtgevers in verschillende sectoren, waaronder de rijksoverheid en de sectoren onderwijs en zorg.
Ons netwerk levert een breed spectrum aan inzichten, praktijkervaringen, kennis en deskundigheid. Deze rijke bronnen zetten wij weer in voor onze relaties, dus ook voor u!

Contact informatie

  • Contact persoon Sandra van ’t Westende
  • E-mail Stuur e-mail