Logo van

Per 1 januari 2017 is de werkorganisatie HLTsamen een feit. De organisatie bestaat uit alle medewerkers van Hillegom, Lisse en Teylingen.

In juni 2015 besloten de gemeenteraden van de drie gemeenten tot een ambtelijke samenvoeging. Om zo op termijn de dienstverlening verder te versterken en de kosten te verlagen. Sindsdien is er heel hard gewerkt om dit per 1 januari 2017 te realiseren. Voorzitter van het bestuur Arie van Erk: “Dit besluit toont het lef van drie colleges en gemeenteraden om een grote stap voorwaarts te zetten. Dit doen wij omdat wij zo samen doelen kunnen halen die je alleen niet kunt bereiken”.

Gemeenschappelijke Regeling en HLT-begroting

HLTsamen werkt op basis van een Gemeenschappelijke Regeling. Hierin is vastgelegd hoe de samenvoeging is vormgegeven en waar welke bevoegdheden liggen.

Naast de drie gemeentebegrotingen is er vanaf 2017 ook een HLT-begroting. Het is het bestuur gelukt om een sluitende begroting op te leveren. Dat was een huzarenstukje, omdat het samenvoegen van drie organisaties geen alledaagse klus is. Weliswaar is op termijn een daling van de kosten van 5% voorzien, maar in 2017 gaat alle aandacht uit naar het goed dóórlopen van al het werk. Zodat de buitenwereld niets merkt van de impact van een samenvoeging op de organisatie.

Wat blijft hetzelfde?

Alle inwoners van Hillegom, Lisse en Teylingen kunnen net als eerder gewoon terecht in hun eigen gemeentehuis. Daar verandert niets aan. Ook de gemeentebesturen blijven zoals ze zijn en blijven aanspreekbaar zoals voorheen.

Contact informatie