Logo van

Samen aan de slag, in Limburg bereiken we meer!

Werken bij de Provincie Limburg
De juridische kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming en uitvoering binnen onze provincie Limburg is vanzelfsprekend hoog. En dit willen we graag zo houden. Daarom zoeken we een parttime, energieke, ambtelijk secretaris met hart voor het werk van de OR. 

Jij past op deze parttime functie als je openstaat voor inhoudelijke verdieping. Ook heb je het enthousiasme in je om onze OR adequaat te ondersteunen bij de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden en taken. 

Over onze ondernemingsraad
Onze OR maakt zich sterk voor een gezonde organisatie voor alle medewerkers. De rol van het ambtelijk secretariaat OR is het adviseren en ondersteunen van de OR in de meest brede zin van het woord. In de praktijk betekent dit dat we zorgdragen voor de (juridische) kwaliteit van besluitvorming en beleidsontwikkeling van de OR. Dit is inclusief advies en ondersteuning bij de te volgen procedures, inhoudelijk advies, planning & organisatie en administratieve ondersteuning. 

Het ambtelijk secretariaat OR is onderdeel van het cluster Juridische Zaken en Inkoop. Dit cluster draagt zorg voor de juridische kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming en uitvoering. 

Over jouw rol
Je pakt het ondersteunende aspect dat hoort bij deze functie van plaatsvervangend ambtelijk secretaris OR op door:

 • zorg te dragen voor alle administratieve en organisatorische processen van het ambtelijk secretariaat.
 • het beoordelen van ingekomen documenten, vragen, klachten en wensen op rechtmatigheid, juistheid en volledigheid.
 • als aanspreekpunt van de organisatie te fungeren, als het gaat over de activiteiten en het functioneren van de OR.
 • de verantwoordelijkheid te nemen voor de agendaplanning, de registratie en verspreiding van de post en het beheer van ons OR-archief (zowel digitaal als analoog).
 • vergaderingen van dagelijks bestuur, werkgroepen en OR logistiek voor te bereiden;
 • besprekingen te notuleren en verslagen op te stellen.


Kijkend naar inhoud- en procesgerelateerde aspecten van deze functie, wordt er op ook op je gerekend als het gaat om het:

 • (mede) opstellen van adviezen, instemmingsbesluiten en initiatiefvoorstellen betreffende de WOR, met een tactisch karakter en een gemiddeld afbreukrisico.
 • (mede) opstellen van planningen. Ook bewaak je de naleving daarvan, waaronder het toezien op de voortgang van de in behandeling zijnde advies- en instemmingsaanvragen.
 • samen met onze OR-werkgroep Communicatie de PR-activiteiten van de OR uitvoeren. Hieronder vallen onder andere de voorbereidingen van nieuwsberichten en het up-to-date houden van onze intranetpagina. Maar ook het plannen en organiseren van (werk)bezoeken, inclusief de communicatie hierover, en het meewerken aan het OR-jaarverslag.
 • (mede) voorbereiden en organiseren van trainingen en (bij)scholing voor de OR en de individuele OR-leden.
 • (mede) organiseren van OR-verkiezingen.
 • overnemen van taken op het moment dat de ambtelijke secretaris OR afwezig is.


Over jou
Vanzelfsprekend heb je affiniteit met medezeggenschap en de daaraan gerelateerde wet- en regelgeving, in het bijzonder de WOR. Bovendien is het voor deze plaatsvervangende functie van belang dat je:

 • beschikt over een HBO werk- en denkniveau
 • interesse en inzicht hebt in het functioneren van het openbaar bestuur en de provinciale organisatie.
 • interesse hebt in en kennis hebt van relevante ontwikkelingen. Zowel binnen en buiten de provinciale organisatie.
 • de leergang ambtelijk secretaris OR hebt afgerond, of bereid bent deze op korte termijn te volgen.

Daarnaast beschik je over goede communicatieve, sociale en adviesvaardigheden, omgevingsbewustzijn en een dienstverlenende instelling. Je bent zorgvuldig en betrouwbaar. Je werkt nauw samen met de ambtelijk secretaris, en fungeert continu als steun en toeverlaat voor de leden van de ondernemingsraad en de ambtelijk secretaris. Ook kun je goed omgaan met vertrouwelijke informatie, met weerstand en met deadlines. Plannen en organiseren gaat je goed af. Je bent samenwerkings- en resultaatgericht en bezit een analytisch vermogen, flexibiliteit en accuratesse

Over de arbeidsvoorwaarden
Bij deze afwisselende en boeiende baan (0,6 fte) is het fulltime bruto maandsalaris € 2.564,62 tot € 3.663,75. 

Dit salaris is in schaal 9 en afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring en exclusief het Individuele Keuze Budget (IKB). Het IKB binnen de provincie Limburg is circa 22% van jouw salaris. Hierin zijn onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Zo kun je elke maand keuzes maken die op dat moment het beste bij je individuele behoeften passen en zo jouw maandelijkse inkomen actief beïnvloeden. 

Over jouw sollicitatie
Deze ontvangen we graag vóór 27 oktober 2018 via solliciteren@prvlimburg.nl. Wil je jouw sollicitatie richten aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie en het vacaturenummer 2018JZI03 erbij vermelden? 

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 2 en of 5 november 2018

Eerst meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Suzanne Gillissen, ambtelijk secretaris OR via 06 - 46 38 20 44 of met Jorne Boss, Lid van het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad via 06 – 46 20 22 57

Overige informatie

 • een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Contact informatie