Bezoek site

0 vacatures

Organisatie De rechtbank is georganiseerd in afdelingen: de afdeling Bestuursrecht, de afdeling Civiel Recht Arnhem en de afdeling Civiel Recht Zutphen, de afdeling Strafrecht en de afdeling Bedrijfsvoering. Deze worden geleid door een afdelingsvoorzitter. Iedere afdeling is onderverdeeld in teams. Het gerechtsbestuur en de centrale staf zijn gevestigd in het Paleis van Justitie in Arnhem. Gerechtsbestuur: Margreet Blaisse (president), Lorenzo Civile en Hans Evers. (rechterlijk lid).