Logo van

Contact informatie

Vrije Universiteit Amsterdam zoekt een

Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken Vrije Universiteit Amsterdam

Juridisch-inhoudelijk, strategisch adviserend, coördinerend en richting gevend. Centrale, leidinggevende regierol. Gericht op integraliteit, samenwerking en resultaat.